U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 49 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin op artikel 2.

Stemming nr. 28

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

18 leden hebben ja geantwoord;

79 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 50 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin op artikel 2.

Stemming nr. 29

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

84 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 2.

Stemming nr. 30

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

25 leden hebben neen geantwoord;

18 leden hebben zich onthouden.

Artikel 2 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 51 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin op artikel 6.

Stemming nr. 31

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

18 leden hebben ja geantwoord;

79 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 6.

Stemming nr. 32

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

25 leden hebben neen geantwoord;

18 leden hebben zich onthouden.

Artikel 6 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 52 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin op artikel 13.

Stemming nr. 33

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

18 leden hebben ja geantwoord;

59 leden hebben neen geantwoord;

24 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 13.

Stemming nr. 34

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

58 leden hebben ja geantwoord;

39 leden hebben neen geantwoord;

4 leden hebben zich onthouden.

Artikel 13 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 53 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin tot invoeging van een artikel 16/1.

Stemming nr. 35

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

18 leden hebben ja geantwoord;

58 leden hebben neen geantwoord;

25 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 48 van de heer De Meulemeester, de dames De Ridder en Zamouri en de heren Vanden Bussche en van Rouveroij op artikel 26.

Stemming nr. 36

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

40 leden hebben ja geantwoord;

59 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 26.

Stemming nr. 37

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

40 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 26 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 54 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin tot toevoeging aan hoofdstuk 2, afdeling 4, van een artikel 57/1.

Stemming nr. 38

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

59 leden hebben neen geantwoord;

25 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 39

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

58 leden hebben ja geantwoord;

41 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

56 leden hebben ja geantwoord;

38 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.