U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2012, 14.05u

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 84 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin op artikel 5.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

59 leden hebben neen geantwoord;

23 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Voorzitter, ik heb voor deze en alle volgende stemmingen een stemafspraak met mevrouw De Wachter.

De voorzitter

De heer Van Eyken heeft het woord.

Christian Van Eyken

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Laurys.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over artikel 5.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

38 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Artikel 5 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 85 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin op artikel 9.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

59 leden hebben neen geantwoord;

24 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 9.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

39 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Artikel 9 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 86 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin tot invoeging van een artikel 10/1.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

58 leden hebben neen geantwoord;

24 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 87 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin tot schrapping van artikel 12.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

63 leden hebben neen geantwoord;

20 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 12.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

35 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Artikel 12 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 88 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin op artikel 17.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

75 leden hebben neen geantwoord;

8 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 17.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

39 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Artikel 17 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 83 van de heer De Meulemeester, de dames De Ridder en Zamouri en de heren Vanden Bussche en van Rouveroij op artikel 34.

Stemming nr. 10

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

41 leden hebben ja geantwoord;

59 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

58 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Poleyn.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over artikel 34.

Stemming nr. 11

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

41 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

38 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 34 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 82 van de heren Dehandschutter, Verfaillie, De Loor, Segers, Durnez, Vanlerberghe en Kennes op artikel 98.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

99 leden hebben ja geantwoord.

Het amendement is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 89 van de heer Van Hauthem, mevrouw Vissers en de heer Sintobin op artikel 98.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

17 leden hebben ja geantwoord;

58 leden hebben neen geantwoord;

24 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over het aldus geamendeerde artikel 98.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

59 leden hebben ja geantwoord;

38 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Artikel 98 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 15

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

105 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

43 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

58 leden hebben ja geantwoord;

40 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.