U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2012, 14.05u

van Kathleen Helsen, Kathleen Deckx, Vera Celis, Jos De Meyer, Fatma Pehlivan en Veerle Heeren
1583 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van decreet van de dames Kathleen Helsen, Kathleen Deckx en Vera Celis, de heer Jos De Meyer en de dames Fatma Pehlivan en Veerle Heeren betreffende de noodzakelijke bepalingen voor de organisatie van het onderwijs.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Vanderpoorten heeft het woord.

Marleen Vanderpoorten

Ik geef even kort weer wat in de commissie is gezegd. Ik wil vooral de ergernis uiten over de manier van werken. Er was een Onderwijsdecreet XXII aangekondigd en een decreet met dringende maatregelen. In dat laatste zouden de dringende maatregelen voor leerzorg worden geregeld en in het eerste zou er onder andere een taalregeling komen. Dat is er door omstandigheden en andere bezigheden niet van gekomen.

Daarvoor heb ik alle begrip, maar het gevolg is wel dat voor ons belangrijke elementen zoals die taalregeling en de maatregelen rond autisme verschoven zijn naar het najaar. We kijken uit naar wat er dan zal komen, maar we betreuren dat het nu nog niet in orde is. Daarom zullen we ons onthouden bij de stemming.

De voorzitter

Mevrouw Deckx heeft het woord.

Kathleen Deckx

Ook in de commissie hebben wij vanuit de meerderheid erkend dat deze manier van werken niet conventioneel is. Door de onderhandelingen van de minister over de tbs-regeling, waarop we allemaal zaten te wachten en vooral het onderwijsveld, hebben we alle begrip voor het feit dat bepaalde dingen moesten voorgaan.

De minister heeft ook een zeer gunstig resultaat geboekt. Daarom hebben wij als meerderheidspartijen het initiatief genomen om de meest dringende maatregelen te nemen via een voorstel van decreet. Het zijn allemaal voorstellen waarover onderhandeld is.

Ik begrijp dat mevrouw Vanderpoorten opmerkingen maakt over nog andere hoogdringende feiten. Die zullen in het najaar zeer snel aan bod komen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1583/4)

– De artikelen I.1 tot en met VIII.3 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet houden.

van Katrien Schryvers, Else De Wachter, Helga Stevens, Vera Jans, Danielle Godderis-T'Jonck, Mia De Vits en Tom Dehaene
1597 (2011-2012) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.