U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2012, 14.05u

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende de studentenvoorzieningen in Vlaanderen.

De algemene bespreking is geopend.

Mevrouw Moerman heeft het woord.

Fientje Moerman

Ik beperk me tot het essentiële over dit ontwerp dat de studentenvoorzieningen hervormt, met als streefdoel een verruiming van de toegankelijkheid en gelijke onderwijskansen. Dat kan men enkel toejuichen.

Er zijn veel positieve punten in het decreet. Ik som er enkele op, zonder exhaustief te zijn. De integratie van de vzw’s in de hogescholen is positief. Vanuit het oogpunt van de internationalisering is het ook positief, omdat de bijdrage niet langer gekoppeld is aan nationaliteitsvoorwaarden. De middelen voor studentenvoorzieningen worden in lijn gebracht met het Financieringsdecreet. Niet onbelangrijk is dat er een opening is naar cursisten in het hoger beroepsonderwijs, de hbo5-opleidingen. Er is een vermindering van de administratieve lasten. De Raad van Studentenvoorzieningen zal voortaan bestaan uit de helft studenten en de helft niet-studenten, waardoor de mening van de studenten zwaarder doorweegt. In de samenstelling wordt gemikt op diversiteit, met een evenwichtige deelname van mannen en vrouwen.

Toch is het ontwerp ook een beetje een gemiste kans. Men heeft namelijk de kans laten liggen om studentenvoorzieningen te bundelen over de grenzen van associaties heen. In de steden waar verschillende hogeronderwijsinstellingen actief zijn die behoren tot verschillende associaties, blijft elk in zijn hoekje zitten. Wij vragen ons af of het niet efficiënter is om de voorzieningen in een regio of een stad te bundelen. Vooral in grote steden is men vragende partij, maar blijkbaar zijn de geesten nog niet rijp en gebeurt het nog niet. Desondanks zullen wij ook dit ontwerp goedkeuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1618/3)

– De artikelen 1 tot en met 43 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.