U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Caluwé bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, bij de recente wijziging van het reglement is een beetje geïmproviseerd een amendement aangenomen. Dit blijkt nu mogelijkerwijze interpretatieproblemen op te leveren. Om dat probleem uit de wereld te helpen, hebben wij een voorstel tot wijziging van het reglement ingediend waarvan wij vragen dat het met spoed wordt behandeld.

De voorzitter

Het stuk wordt nu rondgedeeld.

Ik stel voor dat we ons straks uitspreken over dit voorstel tot spoedbehandeling.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.