U bent hier

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1558/6)

– Artikel 1 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er zijn amendementen op artikel 2. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1558/8)

De stemmingen over de amendementen en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 3 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 6. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1558/8)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 7 tot en met 12 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 13. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1558/8)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 14 tot en met 16 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een artikel 16/1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1558/8)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– De artikelen 17 tot en met 25 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 26. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1558/7)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 27 tot en met 57 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot toevoeging aan hoofdstuk 2, afdeling 4, van een artikel 57/1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1558/8)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– De artikelen 58 tot en met 83 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.