U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2012, 14.05u

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1493/6)

– De artikelen 1 tot en met 9 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 10. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1493/9)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– Artikel 11 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een artikel 11/1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1493/9)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– Artikel 12 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van artikel 13. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1493/9)

De stemming over het artikel wordt aangehouden.

– De artikelen 14 tot en met 17 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 18. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1493/9)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 19 tot en met 28 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 29. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1493/8)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 30 tot en met 89 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er zijn amendementen op artikel 90. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nrs. 1493/7 en 1493/9)

De stemmingen over de amendementen en over het artikel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.