U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het ontwerp van decreet betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

U zult zich herinneren dat onze kritiek op dit ontwerp van decreet iets meer inhoudelijk was. Het had niet alleen te maken met legistiek geklungel, er was echt een juridisch probleem, met name in artikel 8. Daar wordt gesproken over de termen ‘redelijk’ en ‘redelijkerwijze’.

Wij hebben in de commissie gedebatteerd over de vraag hoe ‘redelijk’ en ‘redelijkerwijze’ moeten worden geïnterpreteerd. Toen is ons gezegd dat men dat eigenlijk niet goed weet, en dat men die begrippen gewoon heeft overgenomen uit gelijkaardige wetten en decreten.

Het is niet omdat in het verleden die onduidelijkheid bestond, dat men die onduidelijkheid moet bestendigen. De termen ‘redelijk’ en ‘redelijkerwijze’ zijn dergelijk rekbare begrippen dat zij de rechtszekerheid niet ten goede komen. Ik heb begrepen dat ook de heer de Kort mij daarin volgde. U antwoordde dat u misschien in de uitvoeringsbesluiten bij het decreet die begrippen ‘redelijk’ en ‘redelijkerwijze’ zult verduidelijken. Ik vind dat geen goede manier van werken. Het is beter die begrippen uit het decreet te lichten of ze in het decreet zelf te verduidelijken. Dat is niet gebeurd. Dat is ook de reden waarom ik mij in de commissie heb onthouden. Als die onduidelijkheid in artikel 8 overeind blijft, dan zal mijn fractie in haar geheel zich straks bij de stemming onthouden.

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Voorzitter, collega’s, ik heb het ook in de commissie gezegd: het is van belang eens te kijken naar de tekst van de richtlijn. De termen zijn letterlijk overgenomen uit die tekst van de richtlijn. De motivatie luidt dat gevaarlijke situaties soms moeilijk in strikt juridische terminologie zijn te vertalen. In het ADN-verdrag en in tal van Europese regels worden de woorden ‘redelijk’ en ‘redelijkerwijze’ gehanteerd. Ik zal het eens opzoeken. Ik kan ook verwijzen naar het Europees Hof, dat een interpretatie hanteert voor de notie ‘redelijke termijn’. Er is een beoordelingsmarge, die geval per geval wordt bekeken. Daarom stellen wij dus voor om die begrippen te handhaven. Mevrouw Hoet, die de afdeling Haven- en Waterbeleid leidt, gaf een aantal voorbeelden van interne regelgeving waarin die begrippen voorkomen, en dat leidt niet tot grote problemen. Ook de Raad van State had in dat verband geen opmerkingen. Omdat de woorden in de richtlijn voorkomen en wij de richtlijn willen omzetten, vraag ik dus om het ontwerp zoals het in de commissie is aanvaard, zonder wijzigingen goed te keuren.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1600/1)

– De artikelen 1 tot en met 9 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.