U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Plenaire vergadering

woensdag 20 juni 2012, 8.59u

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het ontwerp van decreet.

De door de commissie aangenomen tekst wordt als basis voor de bespreking genomen. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1467/14)

– De artikelen 1 tot en met 4 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 5. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1467/17)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 6 tot en met 8 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 9. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1467/17)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– Artikel 10 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot invoeging van een artikel 10/1. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1467/17)

De stemming over het amendement wordt aangehouden.

– Artikel 11 wordt zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement tot schrapping van artikel 12. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1467/17)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 13 tot en met 16 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 17. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1467/17)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 18 tot en met 33 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er is een amendement op artikel 34. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nr. 1467/16)

De stemmingen over het amendement en over het artikel worden aangehouden.

– De artikelen 35 tot en met 97 worden zonder opmerkingen aangenomen.

Er zijn amendementen op artikel 98. (Zie Parl. St. Vl. Parl. 2011-12, nrs. 1467/15 en 1467/17)

De stemmingen over de amendementen en over het artikel worden aangehouden.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet houden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.