U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 13 juni 2012, 14.04u

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

106 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

39 leden hebben neen geantwoord;

6 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Tommelein heeft het woord.

Als medevertegenwoordiger van de grote gezinnen heb ik een stemafspraak met mevrouw Poleyn.

De voorzitter

Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Ook vertegenwoordiger van de grote gezinnen?

Ulla Werbrouck

Ja, ook enigszins. Ik heb een stemafspraak met de heer De Meyer, die voor het eerst naar zijn eerste kleindochter is gaan kijken. (Applaus)

De voorzitter

Mevrouw Meuleman heeft het woord.

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Franssen.

De voorzitter

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Else De Wachter.

De voorzitter

De afwezigheid van mevrouw Else De Wachter heeft te maken met het feit dat zij adoptiemoeder en natuurlijk ook -vader is geworden. En dus heeft zij recht op adoptieverlof. (Algemeen applaus)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.