U bent hier

De voorzitter

Is iedereen bekomen van de emotie?

Dan geef ik nu opnieuw het woord aan minister Schauvliege.

Collega, ik heb daarnet gezegd dat uw vraag bijzonder actueel is, en waarschijnlijk ook niet toevallig vandaag wordt gesteld.

U weet dat we met de energiesector hebben afgesproken dat we zouden werken aan het verminderen van het aantal mandaten in de drinkwatersector. Vandaag liggen concrete voorstellen op tafel om het aantal mandaten in die comités te verminderen.

Het antwoord op uw vraag is dan ook ‘ja’. Er wordt al werk van gemaakt. Het ligt al op de tafel van de VMW. Ik heb begrepen dat het morgen of heel binnenkort op directieniveau wordt besproken en nadien in de raad van bestuur.

Jurgen Vanlerberghe

Tot mijn grote tevredenheid.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Mijnheer Vanlerberghe en collega’s van de sp.a, proficiat dat jullie die weg blijven inslaan. Ik zag daarnet enkele zure gezichten bij andere traditionele partijen. Het gaat natuurlijk over de afschaffing van mandaten. (Opmerkingen van de heer Jan Verfaillie)

Ik zag u heel zuur kijken, mijnheer Verfaillie. U moet tegen gemeenteraadsleden in Veurne gaan vertellen dat ze minder zitpenningen krijgen, dat er minder postjes te verdelen zijn. Dat is niet gemakkelijk als je de lijst moet volgen. U bekeek me zuur omdat u inderdaad niet tegen de afschaffing van die mandaten bent.

Mijnheer Vanlerberghe, u durft dat hier eindelijk te zeggen. Ik heb die strijd drie jaar gevoerd. De pek en de veren stonden dikwijls klaar, mocht dat nog bestaan. We hebben te veel structuren, ook binnen de VMW, waar zitpenningen worden gegeven voor vergaderingen die tot niets leiden. Proficiat dat een meerderheidspartij dit durft te zeggen in het parlement.

Minister, ik hoop echt dat we een voorbeeld gaan nemen aan de intercommunales in de energiesector en dat we ten minste 60 procent tot twee derde van die overtollige mandaten gaan durven wegsnijden.

De voorzitter

De heer De Meulemeester heeft het woord.

Marnic De Meulemeester

Het doet me veel genoegen dat de heer Vanlerberge van sp. a zich aansluit bij de andere oppositiepartijen. We hebben het belangrijke voorstel van decreet goedgekeurd op 23 mei, zodat de mandaten in die intercommunales verminderen. Dat is positief. In de watermaatschappijen dringt zich dat op. Minister, is er in dit verband nog een decretaal initiatief nodig of mogelijk, om zo spoedig mogelijk hetzelfde te doen in de algemene vergaderingen van de watermaatschappijen, zoals we hebben gedaan met het voorstel van decreet dat we in dit parlement hebben goedgekeurd?

De voorzitter

De heer Dehandschutter heeft het woord.

Lieven Dehandschutter

Minister, ik ben ook tevreden met uw antwoord. Ik sluit me aan bij de vraag van de heer Vanlerberghe. Het kan beter met minder mandatarissen. Dit heeft ook een besparingseffect. Vanuit dat oogpunt kan er misschien eens wat studie- en cijferwerk worden verricht over de vergoedingen voor de directies en de directiecomités. Zo kan eens worden bekeken in welke mate de bedragen die daarmee gemoeid zijn, beantwoorden aan de Balkenendenorm. Daar zullen we een veelvoud kunnen besparen van wat we kunnen besparen als we beknibbelen op het presentiegeld, denk ik.

Voor alle duidelijkheid: er zijn twee verschillende dossiers. Er is de VMW, die geen intergemeentelijke samenwerking is, maar een cvba waarvan wij voor 23 procent aandeelhouder zijn. De concrete voorstellen liggen al op tafel. Ik meen dat het naar aanleiding van die voorstellen is dat deze vraag vandaag wordt gesteld. Er zijn voorstellen om daadwerkelijk aanzienlijk te gaan snoeien in die comités. Die mandaten zullen dus fors worden verminderd.

Daarnaast zijn er de andere drinkwatermaatschappijen. Dat zijn wél echte intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Een aantal leden van dit parlement hebben ter zake inderdaad een voorstel van decreet ingediend, om de kans te geven nu nog een aantal decreten te wijzigen, zodat er minder mandaten kunnen worden bedeeld in die intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Die drinkwatermaatschappijen vallen onder dat voorstel van decreet. Ook daar zal dus kunnen worden gewerkt aan een afgeslankte versie. Daar wordt dus absoluut parallel werk van gemaakt, zoals dat ook gebeurt in de energiesector.

Jurgen Vanlerberghe

Mijnheer Reekmans, het klopt dat we de goede richting aan het uitgaan zijn, dat we binnen onze fractie het licht hebben gezien. (Applaus bij sp.a, de N-VA en LDD)

Er is links en rechts nog wat aarzeling. Anders hadden ze mij hier niet naar voren gestuurd. Sommigen dachten dat ik met pek en veren zou worden buitengedragen, maar er is een kamerbrede steun, en ik ben dus blij dat ik dit heb overleefd. (Applaus)

De voorzitter

Mijnheer Vanlerberghe, proficiat, dit was uw eerste actuele vraag. (Applaus)

De actuele vraag is afgehandeld.

Regeling van de werkzaamheden
van Filip Watteeuw aan minister Kris Peeters
390 (2011-2012)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.