U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 6 juni 2012, 14.00u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot verdaging van een agendapunt

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Caluwé bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, collega’s, gezien het gevorderde uur en om het Vlaams Parlement niet nodeloos op kosten te jagen, stel ik voor dat de actuele vragen worden verschoven naar de bijeenkomst van volgende week. Wie het wil, kan zijn actuele vraag nog omzetten in een vraag om uitleg.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, collega’s, ik had begrepen dat een verschuiving van de actuele vragen naar de plenaire vergadering van volgende week er niet voor zal zorgen dat het contingent van vragen dat zeker de kleinere oppositiepartijen kunnen stellen, zal worden verminderd.

De voorzitter

Het voorstel bestaat erin de vier actuele vragen te verdagen tot de plenaire vergadering van volgende week. Die vragen komen boven op het contingent van vragen van volgende week.

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, collega’s, dat betekent dan toch ook dat de actuele vragen die in de commissies als vragen om uitleg worden behandeld, nadien niet in de plenaire vergadering worden behandeld. Dat lijkt evident.

De voorzitter

Ja, ik begrijp u, mijnheer Reekmans. Ik dank u voor uw intelligente opmerking.

Voorzitter, ik ben natuurlijk niet zo onderlegd als jullie, maar ik dacht dat een actuele vraag actueel moet zijn en dat het de week nadien geen actuele vraag meer is.

De voorzitter

Voor alle duidelijkheid: de beslissing moet worden genomen bij eenparigheid van stemmen. Zodra er één tegenstem is, gaat het niet door. Dat is ook een bescherming van de oppositie, als u mij begrijpt.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik wil alleen benadrukken dat dit voorstel niet van de oppositie komt. Maar goed, als er unanimiteit is, zullen we ons daar niet tegen verzetten. Als de meerderheid ooit echter nog eens met zo’n voorstel komt, zou ze dat misschien iets vroeger kenbaar kunnen maken. Het is moeilijk om de ministers hier te houden en ze dan terug naar huis te sturen zonder dat ze op vragen kunnen antwoorden. Dat moet toch ook in overweging worden genomen.

De voorzitter

Mijnheer Van Hauthem, het is niet moeilijk om de ministers hier te houden, hoor. De ministers staan ter beschikking van het parlement. Punt.

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, ik wil geen spelbreker zijn. Het gaat echter slechts over vier vragen. Dat is een halfuur werk. (Rumoer. Opmerkingen)

Maar de regering is nog aanwezig. Goed.

De voorzitter

Het voorstel is als volgt: wij verdagen de actuele vragen tot volgende week woensdag, en die actuele vragen komen bovenop de quota van de volgende week. Zoals de heer Vandaele zegt, is het inderdaad een beetje een ondergraving van het begrip actualiteit, maar goed, het parlement is meester.

De beslissing wordt genomen bij eenparigheid van stemmen.

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot verdaging van de actuele vragen tot de plenaire vergadering van volgende week.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel is aangenomen.

Ik wil er even de aandacht op vestigen dat de agenda’s vanaf 20 juni zwaarder worden. Er moet namelijk een hele rits decreten worden goedgekeurd.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.