U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Motie van orde
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden
Motie van orde
Mededelingen van de voorzitter
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 6 juni 2012 gehouden actualiteitsdebat over de toekenning van de milieuvergunning voor Uplace Machelen en de cohesie binnen de Vlaamse Regering
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de moties tot besluit van het op 6 juni 2012 gehouden actualiteitsdebat over het publiek maken van de adviezen voor de meerjarige subsidies in het kader van het Kunstendecreet door de minister van Cultuur
Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.