U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 mei 2012, 14.00u

van Kathleen Helsen, Kathleen Deckx, Vera Celis, Paul Delva, Fatma Pehlivan, Goedele Vermeiren en Sabine Poleyn
1569 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het voorstel van decreet.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

15 leden hebben neen geantwoord;

32 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het voorstel van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Tommelein heeft het woord.

Ik heb een stemafspraak met Victor en Martijn. (Gelach)

De voorzitter

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Voorzitter, ik heb voor deze en volgende stemmingen een stemafspraak met collega De Wachter.

De voorzitter

Mevrouw Werbrouck heeft het woord.

Ulla Werbrouck

Ik heb een stemafspraak met de heer Sannen.

Mededelingen van de voorzitter
van Jan Roegiers, Ludwig Caluwé, Marc Hendrickx, Fientje Moerman, Luckas Van Der Taelen en Peter Reekmans
1641 (2011-2012) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.