U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde een voorstel gedaan tot aanvulling van de agenda met de motie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende een belangenconflict.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, het reglement biedt ons geen andere mogelijkheid dan de vraag de agenda aan te vullen. Het gaat hier immers om een belangenconflict en dat moet volgens het Reglement steeds rechtstreeks in plenaire vergadering worden behandeld.

Het gaat om een wetsvoorstel dat momenteel in de Senaat ter bespreking voorligt. Het lijkt me dan ook logisch de agenda van deze plenaire vergadering met onze motie aan te vullen. Zoals ik al heb opgemerkt, moet dit immers rechtstreeks in plenaire vergadering worden behandeld.

De voorzitter

De heer Caluwé heeft het woord.

Ludwig Caluwé

Voorzitter, hoewel dit punt rechtstreeks in plenaire vergadering moet worden behandeld, moeten we ons nog over de hoogdringendheid uitspreken. De bespreking in de commissie van de Senaat is pas gestart. Nadien volgt nog de plenaire vergadering van de Senaat. Als het wetsvoorstel daar wordt goedgekeurd, volgt nog de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het lijkt ons op dit ogenblik dan ook niet hoogdringend.

Joris Van Hauthem

Onze motie zou ook volgende week of de week nadien of de week daarna kunnen worden behandeld. Als de behandeling in het federale parlement dan nog aan de gang is, zou het Vlaams Parlement kunnen beslissen dat het nog steeds niet hoogdringend is. Het federale parlement kan dit ook nog op 15 juli, op 16 juli of op 30 juli behandelen. Het Vlaams Parlement is dan echter in reces. Dat wil ik niet laten gebeuren.

Als men wil wachten tot volgende week, mij niet gelaten. Maar dan moet het volgende week echt wel op de agenda van de plenaire vergadering staan. Als men het daarmee eens is, leg ik mij gerust neer bij wat de heer Caluwé voorstelt.

Ludwig Caluwé

Dat is de normale gang van zaken. (Opmerkingen van de heer Kris Van Dijck)

Joris Van Hauthem

Neen, mijnheer Van Dijck, niet het Bureau stelt de agenda samen.

Ludwig Caluwé

De normale gang van zaken is dat wanneer men moties voor een belangenconflict indient, dat gewoon op de agenda komt volgens de geijkte procedures, tenzij het inderdaad zeer hoogdringend is omdat men voor een eindstemming staat.

De voorzitter

Is het parlement het ermee eens dat we dat punt toevoegen aan de agenda van de plenaire vergadering van volgende week? (Instemming)

Dan voegen we dat toe aan de agenda van volgende week.

van Jan Roegiers, Ludwig Caluwé, Marc Hendrickx, Fientje Moerman, Luckas Van Der Taelen en Peter Reekmans
1641 (2011-2012) nr. 1
Mededelingen van de voorzitter

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.