U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 30 mei 2012, 14.00u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Karlos Callens bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Voorzitter, buiten de vragen die vandaag worden gesteld onder de noemer actuele vragen, heb ik een dringende vraag ingediend, en die hebt u afgewezen. Die dringende vraag ging onder andere over de onrustwekkende daling van de inschrijvingen in het technisch onderwijs. Bedrijven, leerkrachten en scholen zijn daar toch heel bezorgd over. Daarom wil ik graag van u weten waarom u die vraag hebt geweigerd.

De voorzitter

Het antwoord is heel simpel. In de commissie Economie is er op 18 april 2012 met de ministers Lieten en Smet – de leden van de commissie Onderwijs waren daarbij uitgenodigd –, een bespreking geweest van het zogenaamde STEM-plan (Science, Technology, Engineering en Mathematics), het actieplan voor het stimuleren van loopbanen in wiskunde, exacte wetenschappen en techniek. Het heeft weinig zin om daar anderhalve maand later vragen over te stellen. Er is een uitgebreid debat geweest over de manier waarop de minister dat aanpakt. Het is stuk 1478 en het is lezenswaardige lectuur voor u, mijnheer Callens.

Karlos Callens

Voorzitter, ik ben geen lid van de commissie Onderwijs. Ik denk dat elke volksvertegenwoordiger, als hij dringende signalen krijgt, de kans moet krijgen daar actuele vragen over te stellen.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.