U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 mei 2012, 14.03u

van de Vlaamse Regering, verslag door Mia De Vits, Bart Tommelein, Griet Smaers, Karlos Callens, Matthias Diependaele, Gerda Van Steenberge, Marc Hendrickx, Lieven Dehandschutter, Karin Brouwers, Marijke Dillen, Wilfried Vandaele, Chokri Mahassine, Kurt De Loor, Willy Segers, Filip Watteeuw, Steve D'Hulster en Dirk Peeters
19-A (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 2

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

99 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

58 leden hebben ja geantwoord;

38 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

93 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

56 leden hebben ja geantwoord;

34 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik heb me onthouden om vast te stellen dat de meerderheid onvoltallig is. Wij verlaten dus deze vergadering. De meerderheid moet het quorum maar halen.

van de Vlaamse Regering, verslag door Mia De Vits, Griet Smaers, Matthias Diependaele, Gerda Van Steenberge en Veli Yüksel
1555 (2011-2012) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.