U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Van Hauthem bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende de mogelijkheid voor het Vlaams Parlement een belangenconflict in te roepen ten aanzien van wijzigingen aan de Belgische Grondwet.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, ik vraag de spoedbehandeling om twee redenen. U hebt in maart eigenhandig een motie betreffende een belangenconflict ten aanzien van een Grondwetswijziging onontvankelijk verklaard. Nochtans was er een debat in het Vlaams Parlement. Wij vinden dus dat als er twijfel is, het Vlaams Parlement zich zou moeten kunnen uitspreken over het feit of het Vlaams Parlement ten aanzien van een Grondwetswijziging een belangenconflict kan inroepen.

Ten tweede moeten we met die beslissing niet te lang meer wachten, want in de Kamer en de Senaat liggen in het kader van de zesde staatshervorming een aantal zaken klaar die zullen worden goedgekeurd in het kader van de Grondwetsherziening en die gepaard gaan met voorstellen van bijzondere wetten en wetswijzigingen. Kortom, in het kader van de zesde staatshervorming die nu aan de gang is, lijkt het ons logisch dat het Vlaams Parlement zich vlug uitspreekt over de vraag of het al dan niet een belangenconflict ten aanzien van een Grondwetswijziging kan inroepen.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Joris Van Hauthem en Wim Van Dijck betreffende de mogelijkheid voor het Vlaams Parlement een belangenconflict in te roepen ten aanzien van wijzigingen aan de Belgische Grondwet naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting verwezen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.