U bent hier

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Wij vragen de spoedbehandeling van een voorstel van resolutie dat ikzelf en de heer Van Dijck een aantal dagen geleden hebben ingediend betreffende de mogelijkheid voor het Vlaams Parlement om een belangenconflict in te roepen ten aanzien van wijzigingen aan de Belgische Grondwet. De besprekingen over de zesde staatshervorming zijn aan de gang in het federale parlement, de Kamer en de Senaat. Er bestaat nogal wat betwisting over het feit of het Vlaams Parlement al dan niet een belangenconflict kan indienen ten aanzien van de grondwetsbepalingen. Gelet op het feit dat de bespreking daar gevoerd wordt, denk ik dat het Vlaams Parlement zich daarover moet uitspreken, en liefst bij spoedbehandeling.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan zullen wij ons daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

van Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron
1629 (2011-2012) nr. 1
Motie van orde

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.