U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 23 mei 2012, 14.03u

van Bart Martens, Lieven Dehandschutter, Jan Durnez, Marnic De Meulemeester, Peter Reekmans en Bart Caron
1629 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Bart Martens bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Martens heeft het woord.

Bart Martens

Ik stel de vergadering graag voor om bij hoogdringendheid het voorstel van decreet te agenderen en bespreken dat de leden van de meerderheid en de oppositie hebben ingediend rond de wijziging van het decreet op de intergemeentelijke samenwerking. Dat decreet werd deze ochtend ingediend en wordt straks rondgedeeld. Wij zouden graag vandaag de bespreking houden.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan zullen wij ons daar straks over uitspreken.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.