U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 16 mei 2012, 14.02u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Vereeck bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Voorzitter, u vervangt vandaag de parlementsvoorzitter omdat hij een netwerkmissie heeft van het Vlaams netwerk van ondernemingen (Voka) Limburg in Zuid-Korea en Vietnam. Ik heb de mooie, glanzende brochure bij me. Het doel van die netwerkmissie wordt door Voka als volgt omschreven: “Doelstelling is een beperkte groep van Limburgse ondernemers en kaderleden samen te brengen in een ongewone omgeving om zo tot een maximale netwerking te komen.”

Het gaat dus om een interne, Limburgse Voka-aangelegenheid, waarmee dit Vlaams Parlement geen enkel uitstaans heeft. En toch staat op die Voka-folder in koeien van letters dat die netwerkmissie geleid wordt door de heer Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement.

Collega’s, er kunnen verschillende redenen zijn om afwezig te zijn. Het is echter evident, voorzitter, dat de afwezigheid van de heer Peumans geen ambtsverplichting is. Het is net zomin een door het Vlaams Parlement toegestane zending, laat staan dat zijn afwezigheid door gezondheidsredenen is ingegeven. Het zouden eventueel familieverplichtingen kunnen zijn, aangezien de N-VA heel nauwe banden heeft met Voka. Wat mij betreft, is er echter geen enkel excuus voor de afwezigheid van de parlementsvoorzitter.

Van een voorzitter die iedereen, niet alleen de ministers, maar ook de parlementsleden, de les spelt, verwacht ik een veel consequentere houding. Anders zouden we allemaal onze kat kunnen sturen wanneer we deelnemen aan een of andere netwerkmissie voor de Boerinnenbond of de kaartclub.

De parlementsvoorzitter heeft een voorbeeldfunctie. Dat hij nu eigenlijk gewoon op privéreis is, vind ik een parlementsvoorzitter onwaardig. Ik vraag aan het parlement dit te veroordelen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Mijnheer Vereeck, het is uw volste recht dat te denken. De heer Peumans heeft gewoon meegedeeld dat hij afwezig is wegens ambtsverplichtingen. Wij hebben een aantal ondervoorzitters in dit parlement. Het is mij een genoegen hem te vervangen.

De voorbije tweeënhalf jaar was hij elke woensdag op het appel om de plenaire vergadering voor te zitten.

De heer Van Dijck heeft het woord.

Voorzitter, collega’s, er zijn 124 parlementsleden. Ik ga ervan uit dat elk parlementslid keuzes maakt die ingegeven zijn vanuit het belang dat je als parlementslid hebt.

De heer Peumans zal wel degelijk een reden hebben om aan die missie deel te nemen. Voorzitter, ik stel voor dat we noch van de parlementsleden, noch van de parlementsvoorzitters intentieprocessen maken, maar dat we de werkzaamheden starten.

De voorzitter

Mijnheer Vereeck, u hebt uw punt kunnen maken over de voorzitter, ik stel voor dat we overgaan tot de actuele vragen.

Lode Vereeck

Voorzitter, de voorzitter is geen gewoon parlementslid. Hij heeft een voorbeeldfunctie. Die missie is een privéaangelegenheid. Dit kan echt niet door de beugel.

De voorzitter

Mijnheer Vereeck, u hebt de kans gehad om te spreken. Ik heb geantwoord als voorzitter. Ook de fractieleider van de N-VA heeft zijn zegje kunnen doen.

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.