U bent hier

De voorzitter

De heer Roegiers heeft het woord.

Jan Roegiers

Voorzitter, minister, op het verkeersknooppunt van Zwijnaarde vielen de afgelopen vijf jaar 77 doden. Dat is erg veel. Het bevindt zich daarmee in het twijfelachtige gezelschap van de ring rond Antwerpen en die rond Brussel. Dat zijn de drie dodelijkste verkeerspunten van Vlaanderen.

Enigszins groot was mijn verbazing toen ik gisteren vernam en vandaag in de krant las dat uitgerekend de automobilistenvereniging VAB deze cijfers aangrijpt om te pleiten voor een homogene snelheid van l00 kilometer per uur op dat knooppunt. Dat is dezelfde snelheid als op de ring rond Antwerpen. Mijn vraag is voor de hand liggend. Vindt u net als wij – en ik spreek me niet uit over 100 of 90 kilometer per uur – een algemene snelheidsverlaging op verkeersknooppunten en ringwegen een goed idee? Bij uitbreiding, vindt u het een goed idee om dat in te voeren in Vlaanderen?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer Roegiers, ik heb net als u vanmorgen de krant gelezen en gemerkt dat de VAB een voorstel doet om op de verkeerswisselaar in Zwijnaarde een uniforme snelheid van 100 kilometer per uur in te voeren. Ik ben absoluut voorstander van een zo homogeen mogelijke werkwijze, maar ik ben het er niet mee eens om op die verkeerswisselaar een snelheidsregime van 100 kilometer per uur in te voeren. Ik zal u zeggen waarom.

Een viertal maanden geleden heb ik daar de maximale homogenisatie ingevoerd. Tot vorig jaar waren daar vijf snelheidsregimes. Men kon daar 50, 60, 70, 90 of 120 kilometer per uur moeten rijden. Sinds november vorig jaar is het regime 70 of 90 met een zeer duidelijk onderscheid: 90 kilometer per uur in de bochten naar rechts omdat die minder scherp zijn, 70 per uur in de bochten naar links omdat die veel gevaarlijker zijn. Daar overstappen – in functie van veiligheid – op een regime van 100 per uur lijkt me absoluut onaanvaardbaar. Ik zal dat zeker niet doen.

Wat ik wel goed vind, is dat we maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden die er zijn, maar dan niet in de bochten uiteraard, maar op de rechte stukken. Zo’n mogelijkheid is het dynamisch regelen van de snelheid. Dat is de toekomst. De E40 is al uitgerust met dynamische borden, de E17 nog niet helemaal.

Op die wisselaar alles naar 100 kilometer per uur brengen, lijkt me geen goede oplossing. Dat zou de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Maximaal homogeniseren is voor mij geen punt, net als het maximaal gebruikmaken van de dynamische mogelijkheden.

Jan Roegiers

Minister, homogenisering is een goede maatregel, maar ik heb specifiek en nadrukkelijk gezegd dat ik me niet wil vastpinnen op die 100 per uur. Ik vind het zelf geen goed idee om naast de 120, de 90, de 70, de 50 en de 30 per uur nu ook nog eens de 100 in te voeren. Ik spreek me niet uit over de 100 of 90 kilometer per uur. Ik voel meer voor een snelheidsbeperking tot 90 per uur, algemeen ingevoerd op verkeersknooppunten, en los van de bochten naar links, want daar zou het dan 70 per uur zijn.

Ik vind het een goed idee en het heeft ook vele voordelen. Er zijn voordelen voor de doorstroming, want er zijn nogal wat wisselingen op zo’n verkeersknooppunt of ring, er zijn voordelen voor het leefmilieu en klaarblijkelijk zijn er ook voordelen voor de verkeersveiligheid. Daarom durf ik u te vragen om het snelheidsregime van 90 kilometer per uur op ringwegen en knooppunten minstens te onderzoeken en desgewenst ook in te voeren.

De voorzitter

De heer Keulen heeft het woord.

Minister, ik apprecieer ten zeerste dat u zou kiezen voor een dynamische snelheidsregeling. Mijnheer Roegiers, ik ben niet gewonnen voor uniforme regelingen overal en altijd. Dat moet je geval per geval, en situatie per situatie bekijken. ’s Nachts moet je het beperken tot 100 kilometer per uur als er geen gevaar is of op momenten dat het absoluut niet druk is. Als het wel druk is, regelt het verkeer zich vanzelf. Dan is 100 kilometer per uur een verafgelegen wensdroom van menige chauffeur. Minister, ik dring aan op behoedzaamheid. Dynamische snelheidsregeling, 100 procent akkoord. Voor de rest moet je oppassen met bepaalde zaken uniform en strak te regelen.

Minister Hilde Crevits

Wat we willen, ligt vrij dicht bij elkaar. In Z wijnaarde is het regime van 70 en 90 kilometer per uur van toepassing. Daar wordt niet aan geraakt. Mensen die de wisselaar niet nodig hebben, die op de snelweg blijven rijden, mogen 120 kilometer per uur rijden. Tussen het viaduct te Gentbrugge en de wisselaar mag je 120 rijden. Mijnheer Roegiers, u verwijst naar dat stuk in de schriftelijke weerslag van uw actuele vraag. Wie de snelweg volgt en de wisselaar niet nodig heeft, mag constant 120 rijden, maar moet 90 rijden op het viaduct. We zouden kunnen overwegen om de snelheid tussen de wisselaar en het viaduct te verlagen. Daarvoor is het nuttig om met de politie uit te zoeken of daar überhaupt ongevallen gebeurd zijn. De eerste cijfers wijzen op minimaal tot geen ongelukken, maar ik ben bereid om dat te bekijken. Ik heb een goede band met de Vlaamse Automobilistenbond (VAB). Als ze een voorstel doen, bespreken we dat meestal. Ik wil dat dus gerust bekijken.

Wat voor mij vandaag vooral van belang is, is dat 100 kilometer per uur statisch op de wisselaar gewoon niet kan. Dat wilt u ook niet, mijnheer Roegiers. Nu hebben we 70 en 90 kilometer per uur, en voor de veiligheid is dat echt belangrijk. In sommige zones waar we vroeger 100 of 110 hadden, heb ik 70 moeten invoeren. We zagen dat dat absoluut verkeersonveilig was. We hebben dus voor een logische oplossing gekozen met bochten naar rechts en bochten naar links. Waar de snelweg rechtdoor is, is het 120 kilometer per uur.

Ik zal het voorstel van de VAB nog eens van nabij bekijken en met hen bespreken. U vraagt of dat homogener kan. U weet dat er op dit moment een project loopt langs gewestwegen om na te gaan of we daar meer kunnen homogeniseren. In dat verhaal stap ik zeker mee. Voor mij is het moeilijk om de keuze te maken voor 90 of 100 kilometer per uur op die wisselaar, omdat ik met 70 per uur zit in naar links gaande bochten.

Jan Roegiers

Minister, ik blijf niettemin hopen op een algemene snelheidsverlaging. Mijnheer Keulen, zonder in een polemiek te treden, wil ik zeggen dat een lagere snelheid ook ’s nachts goed is voor het milieu. Dergelijke knooppunten en ringwegen liggen vaak bij dichtbevolkte gebieden. Ook ten aanzien van geluidsoverlast is een snelheidsverlaging geen slechte maatregel.

Tot slot verwijs ik naar Frankrijk en Nederland, waar dergelijke regimes tot ieders tevredenheid leiden, niet het minst van de bewoners. Daar zijn snelheidsbeperkingen wel algemeen ingevoerd en daarover heeft men weinig reden tot klagen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.