U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 25 april 2012, 14.02u

Verkiezing van de zesde ondervoorzitter

Dames en heren, aan de orde is de verkiezing van de zesde ondervoorzitter ter vervanging van de heer Joris Van Hauthem.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, mijn fractie stelt de heer Dewinter voor als zesde ondervoorzitter. (Opmerkingen van de heer Eric Van Rompuy)

Zijn er nog andere voorstellen? (Neen)

Daar er geen andere kandidaat wordt voorgedragen, verklaar ik de heer Filip Dewinter verkozen tot zesde ondervoorzitter. (Applaus)

Bestuur van de politieke fracties
Ingekomen documenten en mededelingen

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.