U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie.

Mevrouw Van der Borght heeft het woord.

Vera Van der Borght

Voorzitter, geachte leden, ik hoop dat ik nog even uw aandacht kan hebben. Zoals mevrouw Dillen daarnet zei, is het probleem genoegzaam bekend.

De voorzitter

Mevrouw Van der Borght vroeg of u even wou luisteren. Toen was het even stil en dan begon het toch opnieuw.

Vera Van der Borght

Ik vind dit inderdaad belangrijk genoeg om er toch even aandacht voor te vragen. Het probleem is genoegzaam bekend. We hebben er al heel wat discussies over gevoerd. Ja, er zijn elk jaar extra budgetten en extra middelen. Ja, er is het plan Perspectief 2020. Het is echter duidelijk dat die jaarlijkse budgetstijgingen onvoldoende zijn om het resultaat drastisch te verbeteren. Perspectief 2020 is nog veraf. We moeten vermijden dat we over een paar jaar plots een Perspectief 2025 of 2030 krijgen. Ook in de zorgregie duiken knelpunten op. Ik verwijs in dat verband naar de problematiek van de 21-jarigen die plots op straat staan wanneer ze niet terecht kunnen in een voorziening voor volwassenenopvang. We zullen dus extra inspanningen moeten leveren waar we dat kunnen. We zullen inventiever moeten zijn in het zoeken naar nieuwe manieren om tekorten aan te pakken.

Vele ouders nemen het heft in handen door zelf werk te maken van de aankoop, bouw of inrichting van een kleinschalige residentie waar hun kinderen kunnen worden opgevangen. Alleen ontbreekt het aan de financiering van de zorgkost. Dit betekent een obstakel voor de opstart en de werking van deze initiatieven.

Met deze motie willen we het probleem aanpakken door concreet twee zaken te vragen aan de Vlaamse Regering. Daarin verschilt deze motie van die van het Vlaams Belang. We vragen ten eerste om een proefproject op te starten waarbij in overleg met de initiatiefnemers van een private residentie, een aantal persoonlijkeassistentiebudgetten (PAB’s) of persoonsvolgende convenants worden toegekend aan personen met een handicap met de hoogste zorgnoden die in die residentie willen verblijven. Ten tweede vragen we naar analogie met Kids-Invest voor de kinderopvangsector binnen de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) een dergelijk waarborgfonds op te richten voor private infrastructuurprojecten in de gehandicaptenzorg.

Collega’s, in het belang van de vele ouders die worden geconfronteerd met de problematiek zou ik met aandrang durven te vragen om deze motie niet koudweg naast u neer te leggen en weg te stemmen. We hebben bewust gekozen om onze motie op een positieve en constructieve manier voor te leggen, in de hoop dat we hier met ons allen, meerderheid en oppositie, een ja op kunnen geven. Met dank.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

42 leden hebben ja geantwoord;

68 leden hebben neen geantwoord;

3 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de motie niet aan.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.