U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 maart 2012, 16.02u

Motie van orde
De voorzitter

Voorstel tot aanvulling van de agenda

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Joris Van Hauthem bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Van Hauthem heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, zoals u weet, hebben we gisteren een motie betreffende een belangenconflict ingediend betreffende de wijziging van artikel 195 van de Grondwet, dat morgen in de Senaat wellicht zal worden gestemd. We vragen om dat aan de agenda toe te voegen.

De voorzitter

Ik zal u daar in de loop van de vergadering op antwoorden, mijnheer Van Hauthem.

Het incident is gesloten.

Ingekomen documenten en mededelingen
van Marijke Dillen aan minister Jo Vandeurzen
270 (2011-2012)
van Luckas Van Der Taelen aan minister Pascal Smet, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
271 (2011-2012)
van Boudewijn Bouckaert aan minister Pascal Smet, beantwoord door minister Jo Vandeurzen
272 (2011-2012)
van Khadija Zamouri aan minister Jo Vandeurzen
273 (2011-2012)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.