U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 maart 2012, 14.01u

van de Vlaamse Regering
1411 (2011-2012) nr. 1
De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 3 van de heer Watteeuw, mevrouw Meuleman en de heren Sanctorum en Peeters op artikel 3.

Stemming nr. 2

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

4 leden hebben ja geantwoord;

78 leden hebben neen geantwoord;

19 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

De heer Callens heeft het woord.

Karlos Callens

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Coppé.

De voorzitter

De heer Peeters heeft het woord.

Dirk Peeters

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met de heer Van den Heuvel.

De voorzitter

Aan de orde is de stemming over artikel 3.

Stemming nr. 3

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

92 leden hebben ja geantwoord;

9 leden hebben zich onthouden.

Artikel 3 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 4 van de heer Watteeuw, mevrouw Meuleman en de heren Sanctorum en Peeters tot vervanging van artikel 5.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

96 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

3 leden hebben ja geantwoord;

75 leden hebben neen geantwoord;

18 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 5.

Stemming nr. 5

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

92 leden hebben ja geantwoord;

9 leden hebben zich onthouden.

Artikel 5 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 5 van de heer Watteeuw, mevrouw Meuleman en de heren Sanctorum en Peeters tot vervanging van hoofdstuk 7, dat bestaat uit de artikelen 27 tot en met 29.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

3 leden hebben ja geantwoord;

79 leden hebben neen geantwoord;

18 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over de artikelen 27 tot en met 29.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

75 leden hebben ja geantwoord;

26 leden hebben zich onthouden.

De artikelen 27 tot en met 29 zijn aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 2 van de heren Deckmyn, Penris, Dewinter, Creyelman en Janssens op artikel 40.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

97 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

16 leden hebben ja geantwoord;

70 leden hebben neen geantwoord;

11 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 40.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

100 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

74 leden hebben ja geantwoord;

26 leden hebben zich onthouden.

Artikel 40 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

101 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

75 leden hebben ja geantwoord;

26 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.