U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 maart 2012, 14.01u

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister, collega’s, onlangs werden opnieuw de uitzendrechten voor de Europa League voetbal geveild. De VRT heeft een pakket verworven en kan van elke speeldag de belangrijkste wedstrijd op Canvas uitzenden. De andere wedstrijden gingen naar Telenet, het betalende Sporting Telenet, en niet langer naar EXQI Sport dat vroeger de rechten had.

Er bestaat ook zoiets als de evenementenlijst, die bij decreet werd vastgelegd en werd goedgekeurd door Europa. Op die lijst staan belangrijke evenementen waarvan we vinden dat elke Vlaming die kosteloos zou moeten kunnen bekijken. Op die evenementenlijst staan onder meer de Champions League en de UEFA Cup, met alle wedstrijden waar een Belgische ploeg aan deelneemt en alle finales en halve finales. De UEFA Cup heet intussen Europa League. We gaan er dus van uit dat de wedstrijden van de Europa League op open net te zien zijn, zonder dat de mensen er extra voor moeten betalen.

Het kan een probleem zijn, nu het geparkeerd wordt bij het betalende, digitale Sporting Telenet.

Minister, kunt u garanderen, met de nieuwe verdeling van de rechten, dat die wedstrijden ook in de toekomst te zien zullen zijn zonder dat mensen daarvoor extra moeten betalen?

De voorzitter

Minister Lieten heeft het woord.

Minister Ingrid Lieten

Ik begeef me op glad ijs, want ik besef dat uw kennis over voetbal veel groter is dan die van mij, mijnheer Vandaele. Maar ik probeer u toch gerust te stellen. De wedstrijden die op de evenementenlijst staan, moeten inderdaad door alle Vlamingen via een open net bekekenen kunnen worden. Die bepaling gaat boven de eventuele contractuele afspraken die gemaakt zijn door UEFA met de verschillende zenders.

Dat betekent heel concreet het volgende. UEFA heeft nu de rechten van de Europa League opgedeeld in drie pakketten. Het eerste pakket is de first pick, van de poulefase tot de finale, één wedstrijd op elk van die vijftien wedstrijddagen. Die rechten heeft de VRT. De VRT mag dus elke keer één wedstrijd kiezen. Het tweede pakket is nog niet toegewezen. Dat is de second pick tot en met de achtste finales, ook één wedstrijd van elk van die tien wedstrijddagen. Telenet heeft het derde pakket verworven. Dat is de derde keuze van de poulefase tot en met de achtste finales en ook de tweede keuze voor de kwartfinale en de halve finale.

Als we weinig geluk hebben op het voetbalveld en er maar één of twee clubs doorstoten naar de finales, is er geen enkel probleem en zal iedereen die wedstrijden kunnen zien. Als we heel veel geluk hebben op het voetbalveld en minstens drie clubs doorstoten, kan zich theoretisch gezien wel een probleem voordoen, maar dan moet Telenet een afspraak maken met een zender die wel door alle Vlamingen bekeken kan worden. Zij moeten dan op de een of andere manier een marktconforme regeling met dat open net treffen.

Ik kan u verzekeren dat iedereen in elk geval die wedstrijden zal kunnen zien op een open net. Dat is een geruststelling. Laten we hopen dat er zo veel mogelijk Belgische clubs doorstoten en dat we veel voetbalwedstrijden zullen zien op het open net. Als er drie clubs zijn, zal Telenet dus wel extra maatregelen moeten treffen en een samenwerking moeten zoeken.

Minister Lieten, ik ben blij dat u meteen ziet dat ik een bijzonder sportieve knaap ben. Ik zag zelf al een mogelijke oplossing: Telenet zou die wedstrijden ook kunnen laten bekijken door de gewone abonnees, die niet apart betalen voor Sporting Telenet, maar een gewoon – weliswaar digitaal – Telenetabonnement hebben. Dat hebben ze ook gedaan voor de uitreiking van de Oscars. Dat is een gedeeltelijke oplossing, want mensen die een analoog abonnement hebben bij Telenet of mensen die bij Belgacom of TV VLAANDEREN zitten, zijn dan nog niet bediend. Ik begrijp dat u een nog veel grondigere oplossing hebt, namelijk dat Telenet echt zal samenwerken met open netten.

U zegt dat er, als we geluk hebben – of geen geluk, afhankelijk van hoe sportief u bent – en er niet te veel ploegen doorgaan, geen probleem is. Dit jaar heeft een drietal ploegen het toch redelijk ver geschopt.

De voorzitter

De heer De Coene heeft het woord.

Philippe De Coene

Het principe waar de heer Vandaele naar verwijst en waar hij terecht bekommerd over is, is gestart bij de richtlijn Televisie zonder grenzen in Europa, omdat men de kijker wilde beschermen tegen de commercialisering van evenementen. Ik wil me aansluiten bij zijn bekommernis en bij uw methode van oplossing, om te garanderen dat het vrij toegankelijk is en blijft. Je merkt een voortschrijdende poging om rechten te verwerven en vervolgens kijkers te doen betalen.

Misschien moeten we dan eens aandacht hebben voor een ander hoofdstuk: je zou minder problemen hebben mocht de kabel vandaag ook analoog worden opengesteld. Dan zou je al een deel van de oplossing hebben.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Ik ga niet alles op een hoopje gooien. Dit heeft niets te maken met het opengooien van de kabel. Maar ik voel de bui al hangen, minister. “Stel dat er een overaanbod is”, hoorde ik iemand zeggen. Laten we dan even teruggaan naar dat derde net van de VRT, waar we altijd over discussiëren. (Gelach. Opmerkingen)

Het derde net, minister, is in het leven geroepen omdat er een overaanbod aan sport was bij Canvas en men ruimte moest hebben. Nu hoor ik dat men weer meer en meer rechten aankoopt en dat er misschien, als de Belgische ploegen het goed doen, een overaanbod zou zijn. En dus moet er gekeken worden naar een open kanaal. Welk kanaal is er open en zit als enige niet achter een Digibox? Dat derde net. Er moeten wel een aantal andere zenders voor van de kabel verdwijnen, maar het derde net is er. Als ik manager was van de VRT, zou ik die piste toch eens opengooien: als we te veel hebben, gaan we dat nog eens netjes op dat derde net zetten.

Waarom haal ik dit aan, minister? Ik hoop dat u als een goede bewaker van de kippenren aan de Reyerslaan in de gaten zult houden dat die eieren niet op het derde net terechtkomen.

De voorzitter

De heer Caron heeft het woord.

Bart Caron

Dit is een terechte vraag van de heer Vandaele en een goed antwoord van de minister. Mij doet het niet aan het derde net denken, maar aan de evenementenlijst zelf. Er is al een begin van een afspraak over gemaakt, maar we moeten die lijst toch eens tegen het licht houden, en wel vanuit twee grote bekommernissen. Ten eerste: de open toegankelijkheid van evenementen, onder druk van eventueel te ver gaande commercialisering. En ten tweede: meer ruimte voor een aantal culturele evenementen, die vandaag de dag zeer schaars zijn op die lijst en die niet onder de voet gelopen worden door de commercie, maar misschien net te weinig commerciële impact hebben om erop te staan. Ik hoop dat daar de komende maanden eens ten gronde over wordt nagedacht.

De voorzitter

De heer Yüksel heeft het woord.

Veli Yüksel

Minister, ik sluit me aan bij de vraag van de heer Vandaele. Het gaat hier over een open net en over het toegankelijk maken van een aantal zaken voor de Vlamingen.

Ik begrijp uit uw antwoord dat deze constructie niet helemaal zuiver is. Uiteraard is het goed dat we dat weten. In elk geval moeten we de discussie over de evenementenlijst in dit parlement grondig voeren. Ik heb u daar vorige week in de commissie al een vraag over gesteld. We moeten evalueren welke sportieve en culturele evenementen op die lijst komen, waardoor ze toegankelijk blijven voor de Vlamingen.

U hebt in de commissie gezegd dat we de uitspraak in de zaak bij het Europees Hof van Justitie moeten afwachten, maar ik meen dat wij vanuit dit parlement proactief moeten zijn en al het signaal moeten geven welke sportieve en culturele activiteiten wij op de evenementenlijst willen opnemen.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Minister, uit uw antwoord en uit de manier waarop de rechten nu verkocht worden, blijkt inderdaad dat die evenementenlijst voor herziening vatbaar is. Dat is een heel moeilijk procedé waar veel werk in kruipt. Ik wil u dan ook aanmanen om er snel werk van te maken.

Ik dacht dat de VRT in het kader van de besparingen niet meer zou bieden op dure sportrechten. En laat de voetbalrechten nu net dure sportrechten zijn. In hoeverre heeft de VRT dat nodig? Als er een teveel aan rechten is bij de VRT, gaat het meestal om sportrechten. En toch blijft men die verwerven. Dat komt mij als heel eigenaardig over.

De voorzitter

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik heb niet het hele debat kunnen volgen omdat ik werd geïnterviewd. Maar ik moet toch ergens mijn boterham mee verdienen, en dus moet ik hier een vraag stellen. (Gelach)

Minister, mijn achtbare collega en huidig provinciegouverneur Carl Decaluwe heeft u deze vraag een tweetal jaar geleden al gesteld. Ik herinner mij dat u toen al beloofd hebt om de evenementenlijst aan te passen. Wanneer wordt die evenementenlijst nu aangepast?

Minister Ingrid Lieten

Mijnheer Wienen, maak u geen zorgen. De Champions League en de UEFA Cup staan nu op de evenementenlijst. De wedstrijden waar een Belgische ploeg in meespeelt, de halve finales en de finales moeten op open net worden uitgezonden. Het Mediadecreet en de evenementenlijst gaan altijd boven eventuele contractuele afspraken. Daar zal ik op toezien.

Mijnheer Caron en anderen, we hebben in de commissie inderdaad over de evenementenlijst gepraat. Ik heb aan de administratie gevraagd om een stappenplan uit te werken. Ik heb het in de commissie al gezegd: ik richt me een beetje tot het gemeenschappelijk inzicht van de commissie ter zake. We weten dat we niet alleen beslissen over die evenementenlijst. Europa gaat daar ook over. Zij zijn strenger dan wij. Dat weten we uit ervaring. We hebben er al een hele klus aan gehad om de vorige evenementenlijst zo uitgebreid mogelijk goedgekeurd te krijgen door Europa. Het is mijn vrees en die van de administratie dat, als we het debat heropenen, de evenementenlijst misschien niet langer maar korter wordt. Ik zal me echter richten naar het inzicht van de commissie. Als de commissie dat debat wil voeren, dan ga ik ervoor. We hebben afgesproken dat we in de commissie verder gaan praten. Dat is geen probleem.

Mijnheer Caron, ik wil u ook geruststellen. Ik ben het met u eens dat cultuur een belangrijker plaats moet krijgen. Daarom heb ik in de beheersovereenkomst met de VRT heel duidelijke streefcijfers en doelstellingen opgelegd om meer cultuur op de VRT te krijgen. Daar hebben we wel iets te zeggen. We mogen ook zeggen dat de VRT een half jaar na het afsluiten van de overeenkomst al duidelijk meer cultuur brengt. Dat is een positieve evolutie. Als publiek gefinancierde zender moeten zij daar verder inspanningen leveren.

Verschillende collega’s pleiten voor een herziening van de fameuze evenementenlijst. Ze doen dat in navolging van onze gewezen collega Carl Decaluwe die tegenwoordig bungelend aan helikopters door het leven gaat. We zijn daar niet meteen enthousiast over. Het kan nuttig zijn om dat te herzien, maar natuurlijk is het niet alleen een lange en complexe procedure. Wij vrezen ook dat we zouden kunnen eindigen met een kortere lijst. Voor ons moeten een aantal evenementen – cultureel of sportief – op een open net blijven zonder dat iemand daar extra moet voor betalen.

De voorzitter

De actuele vraag is afgehandeld.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.