U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
Actuele vraag over de hoofddoek in bedrijven en de vrijheid van ondernemingen om ter zake zelf regels op te stellen
van Filip Dewinter aan minister Kris Peeters
249 (2011-2012)
Actuele vraag over de herziening van artikel 195 van de Grondwet en het standpunt van de Vlaamse Regering inzake samenvallende verkiezingen
van Joris Van Hauthem aan minister Kris Peeters
250 (2011-2012)
Actuele vraag over de uitzendrechten voor de Europa League voetbal
van Wilfried Vandaele aan minister Ingrid Lieten
251 (2011-2012)
Actuele vraag over de onophoudelijke juridische procedures van de vzw Vereniging Vlaamse Reisbureaus en de evaluatie van het Reisbureaudecreet
van Karin Brouwers aan minister Geert Bourgeois
252 (2011-2012)
Actuele vraag over de gevolgen van een gerechtelijke uitspraak voor affiliate websites en de noodzaak van een dringende evaluatie van het Reisbureaudecreet
van Els Robeyns aan minister Geert Bourgeois
253 (2011-2012)
Actuele vraag over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
van Marleen Van den Eynde aan minister Hilde Crevits
254 (2011-2012)
Actuele vraag over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
van Marino Keulen aan minister Hilde Crevits
255 (2011-2012)
Actuele vraag over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
van Steve D'Hulster aan minister Hilde Crevits
256 (2011-2012)
Actuele vraag over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
van Dirk Peeters aan minister Hilde Crevits
257 (2011-2012)
Actuele vraag over de stijging van het aantal verkeersdoden in 2011
van Lies Jans aan minister Hilde Crevits
258 (2011-2012)
Actuele vraag over de maatregelen van de Vlaamse Regering om energiebesparende ingrepen in woningen te stimuleren
van Peter Reekmans aan minister Freya Van den Bossche
259 (2011-2012)
Actuele vraag over energiecompenserende maatregelen
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Freya Van den Bossche
260 (2011-2012)
Actuele vraag over de verfondsing in het domein van de kunsten
van Yamila Idrissi aan minister Joke Schauvliege
261 (2011-2012)
Actuele vraag over de uitspraken van de minister betreffende een eventuele verfondsing van de kunstensector
van Paul Delva aan minister Joke Schauvliege
262 (2011-2012)
Actuele vraag over het voorstel van de minister om ook voor de muzieksector, de beeldende kunsten en de podiumkunsten fondsen op te richten die autonoom beslissen over de toekenning van subsidies in die sectoren
van Jean-Jacques De Gucht aan minister Joke Schauvliege
263 (2011-2012)
Actuele vraag over de verfondsing in het domein van de kunsten
van Erik Arckens aan minister Joke Schauvliege
264 (2011-2012)
Actuele vraag over de toename van de administratieve lasten voor bedrijven, in het bijzonder door de milieuwetgeving
van Lode Ceyssens aan minister Joke Schauvliege
265 (2011-2012)
Actuele vraag over de toename van de administratieve lasten voor bedrijven, in het bijzonder door de milieuwetgeving
van Ivan Sabbe aan minister Kris Peeters, beantwoord door minister Joke Schauvliege
266 (2011-2012)
Actuele vraag over de onderhandelingen tussen de Vlaamse Regering en de vakbonden betreffende de tbs-regeling in het onderwijs en de overgangsmaatregelen die in overweging worden genomen
van Jos De Meyer aan minister Pascal Smet
267 (2011-2012)
Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus
1523 (2011-2012) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden
1267 (2011-2012) nr. 1
Ontwerp van decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
1411 (2011-2012) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie
1428 (2011-2012) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen
1430 (2011-2012) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heren Dirk de Kort, Steve D'Hulster en Jan Peumans, mevrouw Karin Brouwers, de heer Bart Martens en de dames Goedele Vermeiren en Griet Smaers betreffende de voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen 2020
1388 (2011-2012) nr. 1
Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
Voorstel van decreet van de heren Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron houdende wijziging van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus
1523 (2011-2012) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 13 juli 1994 betreffende de rustpensioenen toegekend aan de vastbenoemde personeelsleden van de VRT en betreffende de overlevingspensioenen toegekend aan de rechtverkrijgenden van die personeelsleden
1267 (2011-2012) nr. 1
Ontwerp van decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid
1411 (2011-2012) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie
1428 (2011-2012) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende de overname van de dienst van de Verkeersbelastingen
1430 (2011-2012) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heren Dirk de Kort, Steve D'Hulster en Jan Peumans, mevrouw Karin Brouwers, de heer Bart Martens en de dames Goedele Vermeiren en Griet Smaers betreffende de voortgangsrapportage over het Masterplan Antwerpen 2020
1388 (2011-2012) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
1411 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
1428 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Verkiezing van een lid van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
1411 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
1428 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.