U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen documenten en mededelingen
Regeling van de werkzaamheden
van Marleen Van den Eynde aan minister Hilde Crevits
254 (2011-2012)
van Steve D'Hulster aan minister Hilde Crevits
256 (2011-2012)
van Dirk Peeters aan minister Hilde Crevits
257 (2011-2012)
van Lies Jans aan minister Hilde Crevits
258 (2011-2012)
van Hermes Sanctorum-Vandevoorde aan minister Freya Van den Bossche
260 (2011-2012)
van Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron
1523 (2011-2012) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van Dirk de Kort, Steve D'Hulster, Jan Peumans, Karin Brouwers, Bart Martens, Goedele Vermeiren en Griet Smaers
1388 (2011-2012) nr. 1
Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
van Sas van Rouveroij, Marnic De Meulemeester, Boudewijn Bouckaert en Bart Caron
1523 (2011-2012) nr. 1
van Dirk de Kort, Steve D'Hulster, Jan Peumans, Karin Brouwers, Bart Martens, Goedele Vermeiren en Griet Smaers
1388 (2011-2012) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
van de Vlaamse Regering
1411 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1428 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van de Vlaamse Regering
1430 (2011-2012) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Dirk de Kort, Steve D'Hulster, Jan Peumans, Karin Brouwers, Bart Martens, Goedele Vermeiren en Griet Smaers
1388 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Bespreking
Verkiezing van een lid van de Expertencommissie voor Overheidscommunicatie
van de Vlaamse Regering
1411 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1428 (2011-2012) nr. 1
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1430 (2011-2012) nr. 1
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Dirk de Kort, Steve D'Hulster, Jan Peumans, Karin Brouwers, Bart Martens, Goedele Vermeiren en Griet Smaers
1388 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.