U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Samenstelling van de commissies
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Actuele vraag over de controles op fiscale fraude in Vlaanderen en het beleidskader hieromtrent
van Ludo Sannen aan minister Philippe Muyters
223 (2011-2012)
Actuele vraag over de mogelijke hinder voor de luchtvaart door het Uplace-project en het advies hierover van het Directoraat-Generaal Luchtvaart
van Bart Van Malderen aan minister Philippe Muyters
224 (2011-2012)
Actuele vraag over de mogelijke hinder voor de luchtvaart door het Uplace-project en het advies hierover van het Directoraat-Generaal Luchtvaart
van Joris Van Hauthem aan minister Philippe Muyters
225 (2011-2012)
Actuele vraag over de resultaten van het overleg tussen de federale premier en de ministers-presidenten betreffende de verdeling van de begrotingsinspanningen en de zogenaamde usurperende bevoegdheden
van Lode Vereeck aan minister Kris Peeters
226 (2011-2012)
Actuele vraag over de budgettaire afspraken tussen de Federale Regering en de deelstaten
van Eric Van Rompuy aan minister Kris Peeters
227 (2011-2012)
Voorstel van resolutie van de dames Marleen Van den Eynde, Linda Vissers en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en de heren Felix Strackx, Pieter Huybrechts en Stefaan Sintobin betreffende de invoering van een schrootpremie
1453 (2011-2012) nr. 1
Actuele vraag over mogelijke besparingen in het Vlaamse overheidsapparaat door meer beslissingsautonomie voor de leidende ambtenaren
van Marino Keulen aan minister Geert Bourgeois
228 (2011-2012)
Actuele vraag over de opmars van de seksueel overdraagbare aandoening chlamydia bij Vlaamse jongeren
van Jean-Jacques De Gucht aan minister Jo Vandeurzen
229 (2011-2012)
Actuele vraag over de intergewestelijke aanpak van de overstromingsproblematiek in het Zennebekken
van Mark Demesmaeker aan minister Hilde Crevits en minister Joke Schauvliege, beantwoord door minister Joke Schauvliege
230 (2011-2012)
Actuele vraag over de acties van de loodsen tegen de pensioenhervorming en de schade aan de havens
van Jan Penris aan minister Hilde Crevits
231 (2011-2012)
Actuele vraag over de nood aan structuurhervormingen bij het loodswezen
van Sas van Rouveroij aan minister Hilde Crevits
232 (2011-2012)
Actuele vraag over de staking van de loodsen
van Dirk de Kort aan minister Hilde Crevits
233 (2011-2012)
Actuele vraag over de mogelijke bevoegdheidsoverschrijding in de federale plannen naar aanleiding van de CREG-studie over de energieprijzen
van Robrecht Bothuyne aan minister Freya Van den Bossche
234 (2011-2012)
Actuele vraag over de gevolgen van een recent arrest van de Raad van State voor ontwikkelingsplannen in verstedelijkte gebieden in de nabijheid van autosnelwegen en mogelijke milderende maatregelen op het vlak van luchtkwaliteit en omgevingslawaai
van Bart Martens aan minister Joke Schauvliege
235 (2011-2012)
Actuele vraag over de communicatie en informatie in verband met de zwemwaterkwaliteit aan de kust en in zwemvijvers
van Wilfried Vandaele aan minister Joke Schauvliege
236 (2011-2012)
Actuele vraag over het afschaffen van de REG-procedure voor scholenbouw vanaf 1 februari 2012
van Elisabeth Meuleman aan minister Pascal Smet
237 (2011-2012)
Regeling van de werkzaamheden
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken
1375 (2011-2012) nr. 1
Voorstel van resolutie van de dames Marleen Van den Eynde, Linda Vissers en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en de heren Felix Strackx, Pieter Huybrechts en Stefaan Sintobin betreffende de invoering van een schrootpremie
1453 (2011-2012) nr. 1
Voorstel van decreet van de heren Dirk de Kort, Patrick Janssens, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Steve D'Hulster, Jan Peumans en Eric Van Rompuy houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens
1268 (2011-2012) nr. 1
Reglementsaanpassingen. Verslag namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking uitgebracht door de heer Joris Van Hauthem
7-A (2011-2012) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende de wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen betreffende de belasting op de inverkeerstelling op grond van milieukenmerken
1375 (2011-2012) nr. 1
Voorstel van decreet van de heren Dirk de Kort, Patrick Janssens, Kris Van Dijck, Koen Van den Heuvel, Steve D'Hulster, Jan Peumans en Eric Van Rompuy houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap NV Vlaamse Havens en houdende wijziging van het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens
1268 (2011-2012) nr. 1
Voorstel van resolutie van de dames Marleen Van den Eynde, Linda Vissers en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en de heren Felix Strackx, Pieter Huybrechts en Stefaan Sintobin betreffende de invoering van een schrootpremie
1453 (2011-2012) nr. 1
Reglementsaanpassingen. Verslag namens de Commissie voor Reglement en Samenwerking uitgebracht door de heer Joris Van Hauthem
7-A (2011-2012) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.