U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer De Meyer heeft het woord.

Jos De Meyer

Voorzitter, collega’s, uit het laatste jaarverslag van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) blijkt dat er niet minder dan 191 salarisschalen in de onderwijssector zijn. 12 salarisschalen volstaan om 81 procent van de personeelsleden te bezoldigen en 54 salarisschalen zijn op amper 5 personeelsleden van toepassing. In deze motie vragen wij dus aan de Vlaamse Regering om werk te maken van een eenvoudig, transparant en logisch systeem van loonschalen en om de bestaande anomalieën weg te werken.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

104 leden hebben ja geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.