U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 januari 2012, 14.05u

De voorzitter

Voorstel tot spoedbehandeling

Dames en heren, vanmiddag heeft de heer Peter Reekmans bij motie van orde een voorstel tot spoedbehandeling gedaan van het voorstel van resolutie van de heren Peter Reekmans en Ivan Sabbe betreffende het verminderen van de lonen van de Vlaamse ministers.

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, toen we dit weekend het voorstel van resolutie opstelden, was het niet de bedoeling om de spoedbehandeling te vragen, maar de drie meerderheidspartijen hebben er zelf voor gezorgd dat we dat wel doen. De minister-president verklaarde dat de ministers misschien 5 procent moeten besparen. Enkele uren later reageerde sp.a-vice-minister-president Lieten dat ze dat nog moesten bekijken. Daarop volgde het stilzwijgen van de N-VA, die federaal in het weekend wel heel fel getoeterd heeft, maar op het Vlaamse vlak niet handelt.

De drie meerderheidspartijen zeggen iets anders: de ene is heel stil en de andere twee spreken elkaar tegen. Voorzitter, het parlement moet daarom bij spoedbehandeling deze gevoelige materie overnemen. Blijkbaar geraakt de regering er niet uit en kan het parlement hierover het best het debat aangaan.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

Dan stemmen wij bij zitten en opstaan over het voorstel tot spoedbehandeling.

De volksvertegenwoordigers die het voorstel wensen aan te nemen, wordt verzocht op te staan.

De tegenproef.

Het voorstel tot spoedbehandeling is niet aangenomen. Derhalve blijft het voorstel van resolutie van de heren Peter Reekmans en Ivan Sabbe betreffende het verminderen van de lonen van de Vlaamse ministers naar de Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme verwezen.

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Ik heb een stemafspraak met de heer Van den Heuvel.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is toegankelijk.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.