U bent hier

De voorzitter

De heer Dewinter heeft het woord.

Minister-president, het was de voorbije dagen weer goed prijs. Ondanks de kerstsfeer is de Vlaamse Regering er toch in geslaagd om ruziënd over straat te rollen over de te verwachten en voorspelde besparingen van tussen de 200 en de 500 miljoen euro. Het debat over De Lijn is al volop losgebarsten, daarna dat over het derde VRT-net. Ondertussen zijn er weer nieuwe uitspraken gedaan, ook vandaag nog door mevrouw Van den Bossche, over wat wel en niet bespaard kan worden.

U hebt ook uw steentje bijgedragen – hoewel minister Crevits gevraagd had om het debat niet in de media te voeren – door uit te halen naar het parlement en hier wat besparingen voor te stellen, nadat voorzitter Peumans zelf de voorzet had gegeven en dacht dat hij nog in zijn vorige functie actief was in plaats van voorzitter te zijn van dit parlement. Het zij zo. Het was in ieder geval een kakofonie die de burger verontrust, die heel wat onzekerheid opwekt bij bejaarden die rekenen op dat gratis abonnement van De Lijn, bij televisiekijkers, bij andere gebruikers van een aantal faciliteiten en van openbare diensten allerhande.

Minister-president, los van alle Twitterberichten die rondgestuurd worden door minister Van den Bossche, die u dan ook weer willen treffen en waarin ontrouw, discretie en overspel aan de orde zijn, heb ik volgende vraag voor u. Hoe zorgt u ervoor dat deze kakofonie aan berichten van ministers allerhande over mogelijke besparingen ophouden? Wanneer komt er van u als minister-president een duidelijk antwoord ter zake?

De voorzitter

Minister-president Peeters heeft het woord.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, mijnheer Dewinter, het is juist dat we als Vlaamse Regering voor een heel moeilijke opdracht staan. Dat was ook de conclusie van het begrotingsdebat eind vorig jaar: er komt een vervroegde begrotingscontrole en er zullen dus serieuze bijkomende inspanningen moeten gebeuren. In mijn eerste interview stond eigenlijk niets nieuws. Ik heb enkel nog eens duidelijk gemaakt dat we voor belangrijke uitdagingen staan. Dat heeft zelfs positieve reacties uitgelokt bij de oppositie: “Peeters heeft eindelijk het licht gezien.” Dat is uiteraard niet juist, maar vanuit de oppositie is dat toch vrij positief. (Gelach)

Wij staan dus voor een belangrijke uitdaging. Deze ochtend hebben we met de viceministers-presidenten vergaderd om belangrijke afspraken te maken. U hebt gelijk: als elke minister de volgende dagen en weken opwerpt wat kan en niet kan, zal er heel veel niet kunnen. Dan ontstaat er een probleem wanneer we in februari de vervroegde begrotingscontrole moeten afronden en naar dit parlement komen. In de schoot van de Vlaamse Regering en de kern hebben we afspraken gemaakt over de timing. Ik heb toegezegd dat we, wanneer we klaar zijn met de vervroegde begrotingscontrole, heel snel naar de commissie zullen komen en werken met een bijblad enzovoort. Dat is nog altijd de bedoeling.

Elke minister weet, en dat zal vrijdag nog eens aan bod komen, dat we heel goed moeten voorbereiden welke keuzes we maken om de budgettaire situatie recht te trekken en een begroting in evenwicht te realiseren, ook in 2012. Nadat dat in de schoot van de Vlaamse Regering is besproken en beslist, zal daarover worden gecommuniceerd.

Ik ben me er zeer goed van bewust dat dit een delicate periode is. Ik zou graag morgen starten. Maar de parameters van de economische groei in 2011 en in 2012 krijgen we eind januari of begin februari van het federale niveau. Dan weet ik wat het totale pakket is dat effectief bespaard moet worden, en kan ik starten. Door dat bijkomende element zal ik zeker tot februari tijd moeten maken om tot de vervroegde begrotingsbespreking over te gaan.

Minister-president, ik noteer dat u nog wat tijd vraagt. U wacht op de parameters, die u blijkbaar nog niet kent. Maar ik stel vast dat heel wat ministers nu al voorafnames doen op het debat dat nog moet worden gevoerd. Ik betreur dat. U hebt zelf aangegeven dat er maar enkele taboes zijn: de strijd tegen kinderarmoede, een aantal innovatieprojecten en een aantal infrastructuurprojecten. Daaraan wenst u niet te raken, maar al de rest moet bespreekbaar zijn. Vandaag nog deelt minister Van den Bossche hier mee dat er over de huurcheques geen debat kan plaatsvinden, want dat is verworven en er zal niet aan worden geraakt. Ik ben een voorstander van de huurcheques, maar ik stel wel vast: hoe langer het duurt voor de beslissingen worden genomen, hoe minder er mogelijk zal zijn en hoe meer deze regering verdeeld geraakt, met gevolgen voor het maken van duidelijke en oprechte keuzes. (Opmerkingen van de voorzitter)

De verwarring bij de bevolking neemt ondertussen almaar toe. Elke keer dat er een bericht in de media wordt verspreid, neemt de bevolking dat aan voor waarheid. Ook aan mij als politicus komt men vragen of het gratis abonnement bij De Lijn voorbij is. Men neemt aan dat als een politicus iets zegt, zeker een minister in functie, dat ook verworven is, het beleid is of op zijn minst zal worden. U moet als haan in het kippenhok …

De voorzitter

Mijnheer Dewinter, uw tijd is om. (Opmerkingen bij het Vlaams Belang)

De heer Watteeuw heeft het woord.

Filip Watteeuw

Minister-president, ik dacht er even aan om u op 2 januari discreet te sms’en om u geluk te wensen omdat u eindelijk toonde wie er de baas is in de Vlaamse Regering. De oppositie wacht al heel lang op een Vlaamse Regering die in één richting werkt.

Op 2 januari kwam in het interview zeer duidelijk naar voren dat u de baas was. Het heeft wel niet lang geduurd. Enkele dagen later gaf Geert Bourgeois ook een groot interview: “Voorafname op de besparingen.” Daarna zijn er tal van pistes gelanceerd. (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Macho? Wat heb ik gezegd? (Opmerkingen van minister Ingrid Lieten)

Zelfs als ik met u aan het praten ben, slaat ze er haar haak in.

Er zijn dus tal van voorafnames door de Vlaamse Regering gebeurd. In het derde jaar van de legislatuur dacht ik dat er nu eindelijk een eensgezinde regering was. Toch niet. Enkele dagen later lag het beeld weer aan diggelen.

Minister-president, herpak u. Zorg er nu eens voor dat de Vlaamse Regering een project ontwikkelt waar iedereen achter staat.

De voorzitter

De heer Van Mechelen heeft het woord.

Dirk Van Mechelen

Voorzitter, minister-president, dat de kaasschaafmethode de voorbije jaren tot een slechtsmakende kaasfondue heeft geleid, daar zijn we het intussen over eens.

In november vorig jaar hebben wij al de analyse gemaakt dat de begroting 2012 zeer zorgwekkend aan het mislopen was.

Ik lees dat u spreekt over een tekort van 200 tot 500 miljoen euro. Dat is van enkel naar meer dan het dubbel. Er zijn ook nog slechtere scenario’s mogelijk die, als het KBC-dividend niet zou binnenkomen, naar 750 miljoen euro gaan.

Minister-president, maak snel een juiste analyse over welk bedrag het gaat. Probeer intern tot besparingsoefeningen te komen en kom ermee naar het parlement.

Minister-president Kris Peeters

Voorzitter, collega’s, de heer Van Mechelen vraagt zeer terecht over welk bedrag het gaat. Ik moet daarvoor de parameters hebben.

Ik heb de premier ook gevraagd om mij zo snel als mogelijk de lijst van usurperende bevoegdheden – 250 miljoen euro die federaal is ingeschreven – te bezorgen om na te gaan of wij al dan niet bepaalde uitgaven moeten overnemen.

U weet dat men ons de cijfers moet bezorgen en dat wij daar spijtig genoeg even op moeten wachten.

Mijnheer Van Mechelen, de kaasschaafmethode heeft wel gezorgd voor een belangrijk resultaat: we zijn erin geslaagd om in evenwicht te blijven, met een licht overschot van 89 miljoen euro in 2011. De kaasschaafmethode heeft dus gewerkt. Uw woordspeling van ‘fondue’ is leuk gevonden, maar het is niet de grond van de zaak.

Ik wil zo snel mogelijk duidelijkheid over de cijfers en duidelijkheid over welk gat we moeten dichten. Daarover zijn we het samen eens.

Mijnheer Watteeuw, naast het feit van het discreet sms’je dat u naar de krant hebt gestuurd, is het belangrijk dat het niet alleen een verhaal van besparingen is dat ons in een spiraal naar beneden trekt, maar dat er ook een verhaal achter zit: een verhaal dat vertrouwen geeft aan de gezinnen om te consumeren en aan de bedrijven om te investeren. Vanuit die invalshoek moeten wij een combinatie maken waarin we als Vlaamse Regering zelf het voorbeeld geven. Investeren in onderzoek en ontwikkeling, in het sociale. Wat minister Van den Bossche heeft gezegd, sluit aan bij onze overtuiging dat we niet de zwakkeren in onze samenleving moeten treffen.

Mijnheer Watteeuw, mijnheer Van Mechelen en mijnheer Dewinter, na de begrotingscontrole in de schoot van de Vlaamse Regering zult u zien dat we met de juiste beslissingen komen die we hier zo snel mogelijk zullen bespreken.

Minister-president, ik hoop dat er na de begrotingscontrole door de Vlaamse Regering nog een Vlaamse Regering overblijft. Ik stel vast dat het gevecht dat hier tussen de meerderheidspartijen wordt gevoerd, in feite een gevecht is dat hiernaast moet worden gevoerd. Wat doet de N-VA? Zij voert hier oppositie tegen de sp.a terwijl het feitelijk aan de overkant zou moeten gebeuren. Het debat over het gratisverhaal bij De Lijn is slechts een detail in de marge. Het gaat over enkele tientallen miljoenen euro’s. Het is een interessant ideologisch debat maar het zal u niet de honderden miljoenen euro’s opleveren die nodig zijn om het gat dicht te rijden, wel integendeel. Het is een interessant gadget om N-VA en sp.a nogmaals een robbertje te laten uitvechten in de Vlaamse Regering. De federale oppositie wordt hier geïmporteerd, en het zal op termijn het einde van uw regering betekenen. (Applaus bij het Vlaams Belang)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.