U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 januari 2012, 14.05u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Sanctorum bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

De minister-president is nog niet aanwezig. Hij heeft gisteren een discreet ziekenhuisbezoek gebracht. Op dezelfde discrete manier zou ik voor heel het parlement de volgende vraag willen stellen. Ik zal ze stellen aan minister Crevits aangezien de minister-president er nog niet is.

De Vlaamse Regering heeft tijdens de begrotingsdiscussie benadrukt dat ze volledig transparant wil zijn ten aanzien van het Vlaams Parlement. Collega’s, minister, niets is minder waar. Sinds begin november vraagt het parlement naar het totale financiële kostenplaatje van Uplace voor de Vlaamse overheid. Daar is geen reactie op gekomen. De parlementsvoorzitter heeft zelfs aangedrongen op dat kostenplaatje ten aanzien van de Vlaamse Regering. Opnieuw is daar geen reactie op gekomen. Minister, wat heeft de Vlaamse Regering te verbergen, tenzij de budgetten van de Vlaamse overheid voor Uplace misschien ook discreet worden gehouden?

De voorzitter

Wij hebben een opvolgingslijst van toezeggingen die door de ministers worden gedaan. Ik heb op 12 december een brief gestuurd naar de minister-president. Ik heb deze week andermaal aangedrongen en zal er nog eens op aandringen dat de regering een antwoord geeft op al uw vragen. U hebt al een gedeeltelijk antwoord gekregen door het feit dat u ook een verzoek hebt gericht aan het Rekenhof.

Ik vind dat brieven vanuit het parlement met prioriteit moeten worden behandeld en beantwoord. Ik zal ter zaken voor u andermaal een inspanning doen, mijnheer Sanctorum.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Dank u wel.

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is geopend met een beperkt aantal plaatsen. Bezoekers die een plenaire vergadering willen bijwonen, sturen een mailtje naar 
onthaal@vlaamsparlement.be met daarin naam en geboortedatum.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.