U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 11 januari 2012, 14.05u

Samenstelling van de commissies
De voorzitter

Wijzigingen onder de vaste en plaatsvervangende leden

Dames en heren, voor de sp.a-fractie zijn

in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting de heer John Crombez als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Patrick Janssens,

in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking mevrouw Fatma Pehlivan als vast lid vervangen door mevrouw Mia De Vits en mevrouw Mia De Vits als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Fatma Pehlivan,

in de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media de heer Patrick Janssens als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Jan Roegiers,

in de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie mevrouw Mia De Vits als plaatsvervangend lid vervangen door de heer Jurgen Vanlerberghe,

in de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen de heer Ludo Sannen als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Yamila Idrissi

en in de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid de heer John Crombez als vast lid vervangen door mevrouw Mia De Vits en mevrouw Mia De Vits als plaatsvervangend lid vervangen door mevrouw Güler Turan.

Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.