U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 27 van de heren Strackx, Verougstraete en Tack tot vervanging van artikel 31.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 31.

Stemming nr. 7

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

15 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Artikel 31 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 28 van de heren Strackx, Verougstraete en Tack tot invoeging van een artikel 31/1.

Stemming nr. 8

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 29 van de heren Strackx, Verougstraete en Tack tot invoeging van een artikel 34/1.

Stemming nr. 9

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 30 van de heren Strackx, Verougstraete en Tack tot invoeging van een artikel 34/2.

Stemming nr. 10

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 31 van de heren Strackx, Verougstraete en Tack tot invoeging in hoofdstuk 3, van een afdeling 2/1, die bestaat uit een artikel 34/3 tot en met een artikel 34/10.

Stemming nr. 11

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

15 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 20 van de heren Sabbe, Vereeck, Bouckaert, Verstrepen en Reekmans en mevrouw Werbrouck op artikel 73.

Stemming nr. 12

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

25 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

18 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 21 van de heren Sabbe, Vereeck, Bouckaert, Verstrepen en Reekmans en mevrouw Werbrouck op artikel 73.

Stemming nr. 13

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 22 van de heren Sabbe, Vereeck, Bouckaert, Verstrepen en Reekmans en mevrouw Werbrouck op artikel 73.

Stemming nr. 14

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 23 van de heren Sabbe, Vereeck, Bouckaert, Verstrepen en Reekmans en mevrouw Werbrouck op artikel 73.

Stemming nr. 15

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 73.

Stemming nr. 16

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

15 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Artikel 73 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 24 van de heren Sabbe, Vereeck, Bouckaert, Verstrepen en Reekmans en mevrouw Werbrouck op artikel 82.

Stemming nr. 17

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 25 van de heren Sabbe, Vereeck, Bouckaert, Verstrepen en Reekmans en mevrouw Werbrouck op artikel 82.

Stemming nr. 18

Ziehier het resultaat:

104 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

38 leden hebben ja geantwoord;

61 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 26 van de heren Sabbe, Vereeck, Bouckaert, Verstrepen en Reekmans en mevrouw Werbrouck op artikel 82.

Stemming nr. 19

Ziehier het resultaat:

102 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

37 leden hebben ja geantwoord;

60 leden hebben neen geantwoord;

5 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 82.

Stemming nr. 20

Ziehier het resultaat:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

61 leden hebben ja geantwoord;

15 leden hebben neen geantwoord;

27 leden hebben zich onthouden.

Artikel 82 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 21

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

103 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

60 leden hebben ja geantwoord;

43 leden hebben neen geantwoord.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

108 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

62 leden hebben ja geantwoord;

46 leden hebben neen geantwoord.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.