U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 21 december 2011, 14.05u

Aanwijzing van een gemeenschapssenator
De voorzitter

Dames en heren, aan de orde is de aanwijzing van een gemeenschapssenator ter vervanging van mevrouw Güler Turan, ontslagnemend.

Conform artikel 211 van het algemeen kieswetboek moet in de vacature worden voorzien door de aanwijzing van een Vlaamse volksvertegenwoordiger die tot de fractie behoort waaraan de vacant geworden zetel was toegekend.

De sp. a-fractie draagt ter opvolging van mevrouw Güler Turan mevrouw Fatma Pehlivan voor als gemeenschapssenator. De voordracht is ondertekend door de meerderheid van de leden van de sp. a-fractie en voldoet derhalve aan de bepalingen van artikel 211 van het algemeen kieswetboek.

Vraagt iemand hieromtrent het woord? (Neen)

Dan verklaar ik mevrouw Fatma Pehlivan aangewezen tot gemeenschapssenator.

Ik zal de door de sp. a-fractie ondertekende voordrachtlijst aan de griffier van de Senaat betekenen.

Mevrouw Pehlivan, ik wens u een vruchtbaar mandaat toe in de Senaat. Proficiat. (Applaus)

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.