U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Actuele vraag van mevrouw Katrien Schryvers tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het nieuwe actieplan suïcidepreventie en de eventuele terugbetaling van psychotherapie
Actuele vraag van mevrouw Fatma Pehlivan tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over discriminatie in de gezondheidszorg en maatregelen om deze beter af te stemmen op de noden van personen van allochtone afkomst (migranten)
Actuele vraag van mevrouw Mieke Vogels tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de gevolgen van de aangekondigde aanpak van het tijdskrediet voor de mantelzorgers
Actuele vraag van de heer Chris Janssens tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over het advies van de Inspectie van Financiën betreffende de sneltramlijnen in het kader van het Spartacuspla
Actuele vraag van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de problematiek van sterfte bij bruinvissen en de recreatieve strandvisserij
Actuele vraag van mevrouw Kathleen Deckx tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het inschakelen van Nederlandse leerkrachten in het Vlaams onderwijs
Actuele vraag van de heer Ivan Sabbe tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het recordaantal faillissementen in 2011
Actuele vraag van de heer Karim Van Overmeire tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de Vlaamse handelsmissie naar Libïë
Actuele vraag van de heer Johan Verstreken tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de gevolgen van de recente Europese visserijraad voor de Vlaamse visserijsector
Regeling van de werkzaamheden
Aanwijzing van een gemeenschapssenator
Regeling van de werkzaamheden
van Griet Smaers, Güler Turan, Goedele Vermeiren, Martine Fournier, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele en Koen Van den Heuvel
1188 (2010-2011) nr. 1
van Cindy Franssen, Güler Turan, Lies Jans, Katrien Schryvers, Else De Wachter, Helga Stevens en Tom Dehaene
1260 (2010-2011) nr. 1
van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement
10 (2011-2012) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden
van Ann Brusseel, Khadija Zamouri, Irina De Knop, Gwenny De Vroe en Sas van Rouveroij
1320 (2011-2012) nr. 2
van Irina De Knop, Ann Brusseel, Gwenny De Vroe, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1315 (2011-2012) nr. 3
van Ann Brusseel, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman en Sas van Rouveroij
1319 (2011-2012) nr. 3
van Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Marc Vanden Bussche, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1311 (2011-2012) nr. 2
van Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Marc Vanden Bussche, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1314 (2011-2012) nr. 3
van Patricia Ceysens, Lydia Peeters, Fientje Moerman, Filip Anthuenis en Sas van Rouveroij
1331 (2011-2012) nr. 2
van Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge, Erik Tack en Felix Strackx
1309 (2011-2012) nr. 2
van Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Lydia Peeters, Gwenny De Vroe, Ann Brusseel, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1309 (2011-2012) nr. 4
van Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge, Erik Tack en Felix Strackx
1333 (2011-2012) nr. 2
van Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Lydia Peeters, Gwenny De Vroe, Ann Brusseel, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1333 (2011-2012) nr. 3
van Lydia Peeters, Patricia Ceysens, Fientje Moerman, Filip Anthuenis en Sas van Rouveroij
1324 (2011-2012) nr. 2
van Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Pieter Huybrechts
1328 (2011-2012) nr. 2
van Irina De Knop, Mercedes Van Volcem, Vera Van der Borght, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1321 (2011-2012) nr. 2
van Wim Van Dijck, Pieter Huybrechts en Marleen Van den Eynde
1316 (2011-2012) nr. 2
van Griet Smaers, Güler Turan, Goedele Vermeiren, Martine Fournier, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele en Koen Van den Heuvel
1188 (2010-2011) nr. 1
van Cindy Franssen, Güler Turan, Lies Jans, Katrien Schryvers, Else De Wachter, Helga Stevens en Tom Dehaene
1260 (2010-2011) nr. 1
Eindejaarswensen
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
Aanwijzing van een gemeenschapssenator
Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering
van de Vlaamse Regering
1263 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Beraadslaging
van Griet Smaers, Güler Turan, Goedele Vermeiren, Martine Fournier, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele en Koen Van den Heuvel
1188 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Bespreking
van Cindy Franssen, Güler Turan, Lies Jans, Katrien Schryvers, Else De Wachter, Helga Stevens en Tom Dehaene
1260 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Bespreking
van het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement
10 (2011-2012) nr. 1
Bespreking en stemming
van de Vlaamse Ombudsdienst
45 (2011-2012) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Kinderrechtencommissariaat
46 (2011-2012) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Instituut voor Samenleving en Technologie
47 (2011-2012) nr. 1
Bespreking en stemming
van het Vlaams Vredesinstituut
48 (2011-2012) nr. 1
Bespreking en stemming
14 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Christian Verougstraete, Felix Strackx en Erik Tack
1305 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Ann Brusseel, Khadija Zamouri, Irina De Knop, Gwenny De Vroe en Sas van Rouveroij
1320 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Irina De Knop, Ann Brusseel, Gwenny De Vroe, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1315 (2011-2012) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Ann Brusseel, Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten, Fientje Moerman en Sas van Rouveroij
1319 (2011-2012) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Boudewijn Bouckaert, Lode Vereeck en Ivan Sabbe
1319 (2011-2012) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Marc Vanden Bussche, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1311 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Wim Wienen en Jan Penris
1323 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Erik Tack, Felix Strackx en Christian Verougstraete
1337 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marnic De Meulemeester, Annick De Ridder, Marc Vanden Bussche, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1314 (2011-2012) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Patricia Ceysens, Lydia Peeters, Fientje Moerman, Filip Anthuenis en Sas van Rouveroij
1331 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge, Erik Tack en Felix Strackx
1309 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Lydia Peeters, Gwenny De Vroe, Ann Brusseel, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1309 (2011-2012) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Marijke Dillen, Gerda Van Steenberge, Erik Tack en Felix Strackx
1333 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Vera Van der Borght, Peter Gysbrechts, Lydia Peeters, Gwenny De Vroe, Ann Brusseel, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1333 (2011-2012) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Peter Gysbrechts, Herman Schueremans, Jean-Jacques De Gucht, Bart Tommelein en Sas van Rouveroij
1336 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Bart Tommelein, Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Herman Schueremans en Sas van Rouveroij
1330 (2011-2012) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Lydia Peeters, Patricia Ceysens, Fientje Moerman, Filip Anthuenis en Sas van Rouveroij
1324 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Karlos Callens, Marc Vanden Bussche, Bart Tommelein, Lydia Peeters en Sas van Rouveroij
1303 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Bart Tommelein, Karlos Callens, Lydia Peeters, Mercedes Van Volcem, Marc Vanden Bussche en Sas van Rouveroij
1303 (2011-2012) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Marleen Van den Eynde, Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en Pieter Huybrechts
1328 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Gwenny De Vroe, Mercedes Van Volcem, Dirk Van Mechelen, Karlos Callens en Sas van Rouveroij
1328 (2011-2012) nr. 4
Hoofdelijke stemming
van Irina De Knop, Mercedes Van Volcem, Vera Van der Borght, Khadija Zamouri en Sas van Rouveroij
1321 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marleen Van den Eynde, Jan Penris en Pieter Huybrechts
1310 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van Marino Keulen, Filip Anthuenis, Annick De Ridder, Lydia Peeters en Sas van Rouveroij
1310 (2011-2012) nr. 3
Hoofdelijke stemming
van Wim Van Dijck, Pieter Huybrechts en Marleen Van den Eynde
1316 (2011-2012) nr. 2
Hoofdelijke stemming
van de Vlaamse Regering
1263 (2011-2012) nr. 1
Verslaggever
Gewestaangelegenheid
Hoofdelijke stemming
van Griet Smaers, Güler Turan, Goedele Vermeiren, Martine Fournier, Bart Van Malderen, Matthias Diependaele en Koen Van den Heuvel
1188 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming
van Cindy Franssen, Güler Turan, Lies Jans, Katrien Schryvers, Else De Wachter, Helga Stevens en Tom Dehaene
1260 (2010-2011) nr. 1
Verslaggever
Hoofdelijke stemming

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.