U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 december 2011, 15.02u

van Steve D'Hulster aan minister Hilde Crevits
118 (2011-2012)
De voorzitter

De heer D’Hulster heeft het woord.

Steve D'Hulster

Voorzitter, minister, ik kom een pleidooi houden voor meer polygamie. Ik vind dat onze relatie met de auto wat te monogaam is. Onze wegen zijn bijna elke dag veel te verzadigd. Op een moment als vorige vrijdag, bij een grote stakingsactie, komt dat nog eens extra tot uiting.

Het valt mij ook altijd op dat heel wat van onze capaciteit niet wordt gebruikt. Ik heb het dan niet zozeer over de capaciteit op de wegen of de bussen, maar wel in de auto’s zelf. De bezettingsgraad is veel te laag. Door het aantal carpoolers op te drijven, kunnen we op een redelijk goedkope manier een stuk van die congestie wegwerken.

Tegenwoordig worden er voor allerhande zaken, zoals voor De Lijn, de MIVB, Touring en andere mobiliteitsorganisaties, applicaties voor smartphones, iPhones en blackberry’s ontwikkeld. Voor carpoolen bestaat er op dit moment echter nog geen goede en gebruiksvriendelijke applicatie.

Carpoolplaza is een website die carpoolen promoot en die carpoolers met elkaar in contact probeert te brengen. Minister, kunnen we van die Carpoolplaza geen gebruiksvriendelijke carpoolapplicatie ontwikkelen om die drempel tot carpoolen wat weg te werken?

De voorzitter

Minister Crevits heeft het woord.

Minister Hilde Crevits

Mijnheer D’Hulster, de nieuwe fractieleider doet blijkbaar meteen een nieuwe wind, de wind van de polygamie, waaien in dit parlement. (Gelach)

Ik heb goed nieuws voor u. Het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) heeft, samen met onder andere Touring, een carpoolapplicatie uitgewerkt voor smartphones. Die applicatie heet CoCar. Op 14 december gaan Carpoolplaza, De Lijn en Taxistop dus, overleggen met CoCar. CoCar zit momenteel in een testfase en wordt gebruikt door vijf grote bedrijven om te kijken of er fouten op zitten. Als die testfase doorlopen is, ga ik ervan uit dat er hopelijk een vruchtbare samenwerking tot stand kan komen tussen CoCar en de mensen van Taxistop en De Lijn, samen Carpoolplaza. Ik hoop dat uw vraag van vandaag binnen een aantal maanden effectief tot een smartphone-applicatie kan leiden.

Steve D'Hulster

Minister, dat is fantastisch nieuws, niet alleen voor het woon-werkverkeer, maar ook voor jongeren die ’s avonds uitgaan en zo toch een veilige rit kunnen vinden om naar huis te gaan. Ik ben heel tevreden met uw antwoord.

De voorzitter

De heer Verstrepen heeft het woord.

Jurgen Verstrepen

Minister, CoCar zit inderdaad in een testfase. Zo’n smartphone-applicatie is echt niet onbelangrijk. Vandaag is 6 procent van de reizigers carpooler. Dat is een groter marktaandeel dan dat van De Lijn. Carpooling is bovendien stukken goedkoper en sluit nauwer aan bij de behoeften van de reiziger.

Ik had begrepen dat de oplevering van die applicatie gepland was in januari 2012. Ik vermoed dat die testfase dan toch al is afgelopen? Of beschik ik over de verkeerde informatie?

De voorzitter

Mevrouw Smaers heeft het woord.

Griet Smaers

Voorzitter, minister, collega’s, ik wil me graag aansluiten bij de vraag van de heer D’Hulster. Ik ben uiteraard blij met het antwoord van de minister.

Een van de problemen om een groeipotentieel in carpoolen te krijgen, is dat men moeilijk vriendjes kan vinden op een efficiënte, goede en snelle manier. Ik denk dat die app kan bijdragen om een carpoolvriendje te vinden in de buurt van je werk- of woonplaats.

Ik wou ook verwijzen naar enkele proefprojecten die lopen in Duitse steden. Onlangs verscheen hierover een artikel in Knack. Het gaat om ‘car2gether’. Deze proefprojecten zijn redelijk succesvol. Voor elektrisch rijden, autodelen en carpoolen kan men via gemakkelijke applicaties op smartphones vriendjes zoeken om dat te doen. Misschien is het nuttig om deze projecten eens te onderzoeken en te gebruiken bij het project met het VIM.

Minister Hilde Crevits

Collega’s, ik ben blij dat de carpoolvriendjes door iedereen worden toegejuicht. Ze hoeven, wat mij betreft, niet noodzakelijk tot polygamie aanleiding te geven, maar het is feest vandaag in het Vlaams Parlement.

Er is een testfase die tot op vandaag loopt. Er zijn vijf grote bedrijven waar de werknemers nu al het systeem gebruiken. Ik ga ervan uit dat de oplevering in februari perfect kan. Het VIM is een bevoegdheid van minister Lieten, maar men heeft mij geen problemen gemeld, wel integendeel.

Carpoolplaza is de organisatie waar zowel Taxistop als De Lijn in participeren. Op 14 december zit Carpoolplaza samen met het VIM, Be-Mobile en Touring om na te gaan op welke manier men, na de oplevering, kan samenwerken.

Ik ga ervan uit dat de timing kan worden gehandhaafd. Ik vind het zelf belangrijk dat Carpoolplaza nu al onderhandelt, ook al is er nog geen oplevering, om na te gaan hoe men dat snel kan opleveren.

Mevrouw Smaers, de mensen van De Lijn en Carpoolplaza kijken ook over de haag. We zien dat de internetapplicaties nu al vrij goed werken. Op internet kan men nagaan wie zich inschrijft op de databank en uit welke regio die komt. Met de smartphoneapplicatie zal men nog veel meer in realtime vriendjes om te carpoolen kunnen zoeken. Ik kijk ook uit naar die samenwerking en ik hoop dat die op korte termijn tot stand kan komen.

Steve D'Hulster

Minister, u weet dat wij als socialisten graag dingen samen doen, ook autorijden. Ik wil u bedanken voor uw antwoord en ik kijk uit naar de applicatie. Ik zal ze meteen installeren wanneer ze wordt opgeleverd. (Applaus bij sp.a)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.