U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 7 december 2011, 15.02u

Motie van orde
De voorzitter

Opheldering over de stand van zaken

Dames en heren, met toepassing van artikel 46 van het Reglement van het Vlaams Parlement heeft de heer Penris bij motie van orde het woord gevraagd.

De heer Penris heeft het woord.

Jan Penris

Voorzitter, vanmorgen is er gesproken over het glazen huis en een doorzichtigheidspolitiek. Ook de minister-president heeft verklaard dat de Vlaamse Regering alle stukken ter beschikking zou stellen die nuttig zijn voor onze werkzaamheden. Ik zou hem op zijn woord willen pakken.

In de commissie Openbare Werken hebben we een maand geleden gevraagd de aanmeldingsstukken te krijgen die de Vlaamse Regering naar de bevoegde Europese instanties moet sturen met betrekking tot de mogelijke opdracht die Noriant in verband met het debat over de Oosterweelverbinding zou kunnen vervullen.

Tot op heden – ik heb altijd achter de schermen gewerkt – hebben we nog geen melding gekregen van de terbeschikkingstelling van deze aanmeldingsstukken. Is de aanmelding gebeurd? Zijn de stukken er? Wanneer gaat het parlement deze stukken krijgen?

Ik herinner me uit het verleden een Jan Peumans als verslaggever. Als die zoiets had moeten meemaken, dan had hij het kot te klein verklaard en de boel op stelten gezet. Ik ben iets beleefder dan Jan Peumans, maar ik vraag toch met aandrang om ons de stukken ter beschikking te stellen.

De voorzitter

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

De heer Penris haalt een heikel punt aan. Minister-president, dit parlement steunt u in uw pleidooi voor volledige transparantie vanwege de Vlaamse Regering ten aanzien van het parlement. Ik heb een gelijkaardige bekommernis, namelijk rond Uplace. Enkele weken geleden hebt u aan de bevoegde commissie beloofd om de financiële engagementen van de Vlaamse overheid om Uplace mogelijk te maken, kenbaar te maken. Ik stel voor dat u dat inderdaad onverwijld doet zodat het parlement zicht krijgt op de financiële engagementen van de regering ten aanzien van Uplace.

De voorzitter

De heer Vereeck heeft het woord.

Lode Vereeck

Aansluitend op de warme oproep van de minister-president deze ochtend en de vragen van de heren Penris en Sanctorum, vraag ik u om het advies van de Inspectie van Financiën met betrekking tot de financiering van het Spartacusproject, waar ik al enige tijd naar op zoek ben. Ik heb van de regering geen enkele reden mogen ontvangen waarom ik dat niet zou mogen krijgen. Ik wil daarmee ingaan op het aanbod van de minister-president.

De voorzitter

Mag ik als voorzitter van het parlement daarover verder contact hebben? Over vertrouwelijke stukken moeten afspraken worden gemaakt. (Instemming)

Het incident is gesloten.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.