U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

De heer Sanctorum heeft het woord.

Hermes Sanctorum-Vandevoorde

Voorzitter, collega’s, in de vorige plenaire vergadering werd de hoogdringendheid van mijn voorstel van resolutie over het brownfieldconvenant weggestemd. Ik neem nu van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat hier het moment van de waarheid komt. Het zal het voordeel van de duidelijkheid geven welke fractie in het parlement voor en tegen het project Uplace is zoals het nu voorligt. Het is aan u om te stemmen.

De voorzitter

De heer Reekmans heeft het woord.

Peter Reekmans

Voorzitter, mijn fractie gaat tegen deze met redenen omklede motie stemmen. Ik ga me onthouden om op die manier de mogelijkheid te hebben om dit te motiveren.

Mijnheer Sanctorum, er moet rechtszekerheid zijn voor de consument en de burger. We moeten ook rechtszekerheid geven aan de bedrijven. Daarmee wil ik mijn onthouding motiveren. Als alle vergunningen afgeleverd zijn en het brownfieldconvenant wordt gevolgd, kunt u het achteraf niet gaan liquideren.

De enige bekommernis van mijn fractie omtrent Uplace is de impact op de mobiliteit. Daar moeten we nog te gronde over discussiëren, en niet alleen in verband met Uplace, maar over de mobiliteit in heel Vlaams-Brabant en zeker op de Brusselse ring. Dat is de reden voor mijn onthouding, voorzitter.

De voorzitter

Begin van de stemming.

Stemming nr. 6

Ziehier het resultaat:

113 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

4 leden hebben ja geantwoord;

89 leden hebben neen geantwoord;

20 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie niet aan.

Bart Caron

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw De Wachter.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.