U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Motie van orde
Voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende de invoering van Vlaamse stimuli voor slimme isolatie via buitenschrijnwerk
1384 (2011-2012) nr. 1
Motie van orde
Actuele vraag over het onderzoek naar het Economisch Netwerk Albertkanaal
van Lode Ceyssens aan minister Philippe Muyters
98 (2011-2012)
Voorstel van resolutie van de heren Hermes Sanctorum en Filip Watteeuw, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heer Bart Caron betreffende voldoende steun voor groene maatregelen op het vlak van energie en mobiliteit
1385 (2011-2012) nr. 1
Actuele vraag over de beslissing van de Vlaamse overheid om een mediabureau te zoeken voor de planning en aankoop van mediaruimte
van Jurgen Verstrepen aan minister Kris Peeters
99 (2011-2012)
Actuele vraag over een nauwere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen onder de naam de Lage Landen
van Karim Van Overmeire aan minister Kris Peeters
100 (2011-2012)
Actuele vraag over een nauwere samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen onder de naam de Lage Landen
van Ludwig Caluwé aan minister Kris Peeters
101 (2011-2012)
Actuele vraag over de digitale uitzendingen van Télé Bruxelles in de Vlaamse Rand via DVB-T
van Mark Demesmaeker aan minister Ingrid Lieten
102 (2011-2012)
Actuele vraag over de preventie en sensibilisering ten aanzien van het roken in het bijzijn van kinderen
van Khadija Zamouri aan minister Jo Vandeurzen
103 (2011-2012)
Actuele vraag over het maatschappelijk draagvlak voor de ondertunneling van de Krijgsbaan (R11) in het kader van het Masterplan Antwerpen 2020
van Dirk Van Mechelen aan minister Hilde Crevits
104 (2011-2012)
Actuele vraag over het aangekondigde Woonbeleidsplan Vlaanderen
van Jan Penris aan minister Freya Van den Bossche
105 (2011-2012)
Actuele vraag over jeugdhuizen en geluidsnormen
van Herman Schueremans aan minister Joke Schauvliege
106 (2011-2012)
Actuele vraag over de budgettaire gevolgen van de nieuwe geluidsnormen voor muziekclubs en jeugdhuizen
van Bart Caron aan minister Joke Schauvliege
107 (2011-2012)
Actuele vraag over de budgettaire gevolgen van de nieuwe geluidsnormen voor de jeugd- en muzieksector
van Kurt De Loor aan minister Joke Schauvliege
108 (2011-2012)
Actuele vraag over de resultaten van het onderzoek naar de studiekeuzebegeleiding met het oog op hoger onderwijs
van Elisabeth Meuleman aan minister Pascal Smet
109 (2011-2012)
Actuele vraag over de resultaten van het onderzoek naar de studiekeuzebegeleiding met het oog op hoger onderwijs
van Fatma Pehlivan aan minister Pascal Smet
110 (2011-2012)
Actuele vraag over de resultaten van het onderzoek naar de studiekeuzebegeleiding met het oog op hoger onderwijs
van Gerda Van Steenberge aan minister Pascal Smet
111 (2011-2012)
Actuele vraag over de resultaten van het onderzoek naar de studiekeuzebegeleiding met het oog op hoger onderwijs
van Kathleen Helsen aan minister Pascal Smet
112 (2011-2012)
Regeling van de werkzaamheden
Ontwerp van decreet houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Servië, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 29 april 2008
1205 (2010-2011) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en 2) de introductie overeen te komen tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, ondertekend in Brussel op 20 oktober 2010
1216 (2010-2011) nr. 1
Voorstel van decreet van mevrouw Cindy Franssen, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Tom Dehaene en Willy Segers en de dames Els Robeyns en Katrien Schryvers houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft
1150 (2010-2011) nr. 1
Voorstel van decreet van mevrouw Katrien Schryvers, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Ward Kennes en Willy Segers en de dames Els Robeyns en Sonja Claes houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft
1151 (2010-2011) nr. 1
Voorstel van resolutie van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc Hendrickx en Robrecht Bothuyne, mevrouw Michèle Hostekint en de heer Dirk de Kort betreffende het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf
1223 (2010-2011) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende de invoering van Vlaamse stimuli voor slimme isolatie via buitenschrijnwerk
1384 (2011-2012) nr. 1
Voorstel van resolutie van de heren Hermes Sanctorum en Filip Watteeuw, mevrouw Elisabeth Meuleman en de heer Bart Caron betreffende voldoende steun voor groene maatregelen op het vlak van energie en mobiliteit
1385 (2011-2012) nr. 1
Mededelingen van de voorzitter
Ontwerp van decreet houdende instemming met de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de republiek Servië, anderzijds, en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 29 april 2008
1205 (2010-2011) nr. 1
Ontwerp van decreet houdende instemming met het protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan richtlijn 2006/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 tot wijziging van richtlijn 1999/62/EG betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen en 2) de introductie overeen te komen tussen de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden van een papierloos vignetsysteem in hun gemeenschappelijk stelsel voor de heffing van het gebruiksrecht, ondertekend in Brussel op 20 oktober 2010
1216 (2010-2011) nr. 1
Voorstel van decreet van mevrouw Cindy Franssen, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Tom Dehaene en Willy Segers en de dames Els Robeyns en Katrien Schryvers houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de bestemming van de asurne betreft
1150 (2010-2011) nr. 1
Voorstel van decreet van mevrouw Katrien Schryvers, de heren Lieven Dehandschutter, Kurt De Loor, Ward Kennes en Willy Segers en de dames Els Robeyns en Sonja Claes houdende wijziging van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, wat de wens inzake de laatste rustplaats betreft
1151 (2010-2011) nr. 1
Voorstel van resolutie van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Carl Decaluwe, Marc Hendrickx en Robrecht Bothuyne, mevrouw Michèle Hostekint en de heer Dirk de Kort betreffende het ontwerp van decreet houdende machtiging tot oprichting van het privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap nv Vlaams Energiebedrijf
1223 (2010-2011) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heren Filip Watteeuw en Hermes Sanctorum tot besluit van de op 10 november 2011 door de heer Filip Watteeuw in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de toekenning van een bouwvergunning aan Uplace in Machelen door de Vlaamse Regering en de nota 'Winkelen in Vlaanderen'
1360 (2011-2012) nr. 1
Met redenen omklede motie van de heer Hermes Sanctorum tot besluit van de op 15 november 2011 door de heer Hermes Sanctorum in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de asbestproblematiek en het uitblijven van een Vlaams asbestsaneringsfonds
1367 (2011-2012) nr. 1
Met redenen omklede motie van de dames Marleen Van den Eynde en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt en de heer Pieter Huybrechts tot besluit van de op 15 november 2011 door de heer Hermes Sanctorum in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de asbestproblematiek en het uitblijven van een Vlaams asbestsaneringsfonds
1366 (2011-2012) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of het PDF iconJaaroverzicht 2016-2017 (pdf) voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.