U bent hier

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, minister, geachte leden, we weten dat Dexia over een indrukwekkende collectie beeldende kunst beschikt, met schilderijen van Rubens over Ensor tot Fabre. Het gaat over 4500 stuks. Dexia heeft echter ook heel wat waardevolle historische documenten uit het oude archief van het Gemeentekrediet. Nu hoor ik dat een belangrijk deel daarvan onlangs werd geschonken aan de Académie des sciences van het Institut de France. Naar verluidt zou het gaan over 80.000 postkaarten met foto’s van Belgische, en dus ook Vlaamse gemeenten, over 50.000 boeken, over archieven, over kaartmateriaal enzovoort. Dat zou zijn gebeurd na een beslissing van het management. Die zou niet zijn voorgelegd aan de raad van bestuur. Nog los van de vraag wat Frankrijk in godsnaam kan doen met dat materiaal, zou ik u toch willen vragen om, mocht u dat kunnen bevestigen, stappen te zetten om dat materiaal terug te brengen.

De voorzitter

Minister Schauvliege heeft het woord.

Voorzitter, geachte leden, mijnheer Vandaele, ik moet dat ontkennen. Uw informatie klopt niet. Er is niets van Dexia geschonken aan het Institut de France. Wat misschien tot enige verwarring zou kunnen leiden, is dat Dexia begin dit jaar, in januari, een collectie boeken en postkaarten – 45.000 waardevolle boeken, 77.000 postkaarten, wat ontzettend veel is, en 5000 eveneens heel waardevolle porseleinen kaarten – in beheer heeft gegeven. Dat is dus al heel oud, en er is ook heel wat over te doen geweest in de pers. Dat hebt u waarschijnlijk wel gelezen. Er is ook een persbericht over verschenen.

Dexia heeft dit in beheer gegeven, hier in Brussel, aan het Paleis van Academiën of de Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. Dat heeft dus niets met Frankrijk te maken. Het is geen schenking. Het is ook niet van de hand gedaan. Dat is een wetenschappelijk instituut dat onder de federale overheid valt. Zij hebben expertise in het ontsluiten van materiaal. Dexia had niet meer de mogelijkheden om dat te ontsluiten. Het was de bedoeling om dat voor wetenschappelijk onderzoek te kunnen openstellen. Dat materiaal is dus in beheer gegeven van dat orgaan, zodat iedereen dat kan gebruiken. Ook wij, met het Vlaams steunpunt cultureel erfgoed FARO, maken heel veel gebruik van dat materiaal. Het wordt ook digitaal opgeslagen en is zo veel beter ontsloten voor het ruime publiek.

Wat u zegt, klopt dus helemaal niet. Dit is niet in Franse handen. Het is nog volledig in handen van de privévennootschap Dexia.

U roept me op dat goed in de gaten te houden. Wij doen dat ook. Ik heb trouwens de opdracht gegeven aan Paul Huvenne, die aan het hoofd staat van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, om nauw contact te houden met Dexia, zodat we, mochten er plannen zijn met de privécollectie, als eerste op de hoogte zijn en eventuele mogelijkheden kunnen bekijken. We volgen dat dus alleszins op de voet, maar uw informatie klopt dus niet.

Dat is een pak van mijn hart. Ik heb niet de gewoonte over één nacht ijs te gaan. Dit bericht heeft me enkele weken geleden bereikt. Ik heb het intern bij Dexia proberen te checken. Gisteren is me bevestigd dat dit bericht klopt. Het antwoord van de minister lijkt me bijzonder plausibel en zeer gedetailleerd. Blijkbaar ben ik verkeerd geïnformeerd.

De voorzitter

Mevrouw Idrissi heeft het woord.

Yamila Idrissi

Voorzitter, wat de minister net heeft verteld, klopt helemaal. Een eenvoudig telefoontje had de heer Vandaele al opheldering kunnen verschaffen. Toen ik deze actuele vraag op het zittingsblad zag, heb ik onmiddellijk zelf contact met Dexia opgenomen. Er is me verteld dat het niet om een schenking gaat. Die stukken zijn in bruikleen gegeven. Ze bevinden zich ook niet in Frankrijk. Ze bevinden zich in Brussel om de collectie beter beschikbaar te stellen voor het publiek.

– De heer Jan Peumans, voorzitter, treedt opnieuw als voorzitter op.

We kunnen natuurlijk over van alles en nog wat actuele vragen stellen. We moeten toch wat opletten welke vragen we hier stellen. Anders kunnen hier over alles en niets actuele vragen worden gesteld.

Ik heb daar niet veel meer aan toe te voegen. Ik denk dat alles duidelijk is.

Mevrouw Idrissi beseft allicht dat ik ook een telefoontje heb gedaan. Anders zou ik hier niet staan. Waarschijnlijk heb ik iemand anders aan de lijn gehad. Ik had alleszins het gevoel dat er enige waarheid in dit bericht zat. Misschien zal in de toekomst alsnog blijken dat er ergens een deel van waarheid in schuilt. Ik hoop echter van niet. (Applaus bij de N-VA)

De voorzitter

Het incident is gesloten.

van Mia De Vits aan minister Freya Van den Bossche
92 (2011-2012)
van Filip Watteeuw, Lode Vereeck, Mieke Vogels, Ivan Sabbe, Bart Caron en Jurgen Verstrepen
1349 (2011-2012) nr. 1

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

zullen de commissiewerkzaamheden voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. De publiekstribune is gesloten.

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.