U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen van de voorzitter
van Karlos Callens aan minister Hilde Crevits
91 (2011-2012)
van Mia De Vits aan minister Freya Van den Bossche
92 (2011-2012)
Regeling van de werkzaamheden
van Boudewijn Bouckaert, Patricia De Waele, Peter Reekmans, Ivan Sabbe, Jurgen Verstrepen, Lode Vereeck en Ulla Werbrouck
1377 (2011-2012) nr. 1
van Kathleen Deckx, Fatma Pehlivan, Helga Stevens, Vera Celis, Kathleen Helsen, Sabine Poleyn en Jos De Meyer
1381 (2011-2012) nr. 1
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 23 november 2011 gehouden actualiteitsdebat over het beleid ten aanzien van probleemjongeren op school

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

De plenaire vergadering en de commissievergaderingen zijn in principe openbaar, tenzij anders vermeld. 

U wil een vergadering bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.