U bent hier

Verslag

Opening van de vergadering
Verontschuldigingen
Ingekomen stukken en mededelingen
Mededelingen van de voorzitter
Actuele vraag van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de nood aan extra financiering voor het hoger onderwijs en een eventuele verhoging van het inschrijvingsgeld
Actuele vraag van de heer Filip Dewinter tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de impasse in de federale regeringsonderhandelingen en het ontbreken van een initiatief ter zake van de Vlaamse Regering
Actuele vraag van de heer Dirk de Kort tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over een nieuwe internationale school in Aartselaar, naar aanleiding van de India-reis van de minister-president
Actuele vraag van de heer Karlos Callens tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de bediening van sluizen tijdens de weekends
Actuele vraag van mevrouw Mia De Vits tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de woonproblematiek bij ouderen
Actuele vraag van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over een schenking van waardevol historisch materiaal uit de Dexia-collectie aan de Franse Académie des Sciences
Regeling van de werkzaamheden
Regeling van de werkzaamheden

Agenda

Actuele vragen
EVENTUEEL Hoofdelijke stemming over de actualiteitsmoties tot besluit van het op 23 november 2011 gehouden actualiteitsdebat over het beleid ten aanzien van probleemjongeren op school

Hoofdelijke stemmingen kunnen ook na 17 uur worden gehouden

Dit agendapunt werd gewijzigd Bekijk de historiek van wijzigingen.

Aanwezigheden

Aanwezig
Afwezig met kennisgeving
Afwezig

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.