U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

63 leden hebben ja geantwoord;

39 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Rombouts voor deze en volgende stemmingen.

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Idrissi.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel

We steunen deze motie niet omdat we van mening zijn dat het oprichten van een Vlaams Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding niet de beste oplossing is. Wanneer een instelling het werk levert dat ze zou moeten leveren, zij het niet perfect, dan zijn er andere, meer rationele mogelijkheden om die instelling beter werk te laten leveren dan met een eigen centrum.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.