U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie.

Stemming nr. 1

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

63 leden hebben ja geantwoord;

39 leden hebben neen geantwoord;

7 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de met redenen omklede motie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

De heer Tommelein heeft het woord.

Voorzitter, ik heb een stemafspraak met mevrouw Rombouts voor deze en volgende stemmingen.

De voorzitter

De heer Bouckaert heeft het woord.

Boudewijn Bouckaert

Ik heb een stemafspraak met mevrouw Idrissi.

De voorzitter

Mevrouw Brusseel heeft het woord.

Ann Brusseel

We steunen deze motie niet omdat we van mening zijn dat het oprichten van een Vlaams Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding niet de beste oplossing is. Wanneer een instelling het werk levert dat ze zou moeten leveren, zij het niet perfect, dan zijn er andere, meer rationele mogelijkheden om die instelling beter werk te laten leveren dan met een eigen centrum.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.