U bent hier

Plenaire vergadering

woensdag 26 oktober 2011, 14.01u

Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie
De voorzitter

Benoeming van twee leden van de raad van bestuur

Dames en heren, aan de orde is overeenkomstig artikel 7 van het decreet van 7 mei 2004 houdende oprichting van een Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie bij het Vlaams Parlement de benoeming van twee leden van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

Het vrijwillig samenwerkingsverband van Nederlandstalige vredesorganisaties heeft bij brief van 16 september 2011 de heer Hans Lammerant voorgedragen ter vervanging van mevrouw Inez Louwagie, ontslagnemend.

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen heeft bij brief van 16 september 2011 de heer Patrick Develtere voorgedragen ter vervanging van de heer Jan Renders, ontslagnemend.

Vraagt iemand hieromtrent nog het woord? (Neen)

Aangezien het aantal kandidaten overeenstemt met het aantal toe te wijzen plaatsen, verklaar ik de heren Hans Lammerant en Patrick Develtere benoemd tot lid van de raad van bestuur van het Vlaams Instituut voor Vrede en Geweldpreventie.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.