U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van de heer Jan Peumans tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, wat het administratieve beheer van het Vlaams Parlement betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Hauthem, verslaggever, heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, het gaat over een herformulering met betrekking tot het Bureau, dat belast is met het administratieve en financiële beheer van het parlement. De zaak wordt in het reglement coherent gemaakt. De limitatieve lijst van mogelijke begunstigden van de delegatie van die bevoegdheid wordt geschrapt. Er wordt bepaald dat de continuïteit op een rechtsgeldige wijze moet worden gegarandeerd, ook op het moment dat er geen Bureau of voorzitter benoemd zijn. Ook dat voorstel is unaniem aanvaard in de commissie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement.

– De artikelen 1 tot en met 5 worden zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.