U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van de heer Jan Peumans tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, wat het aantal actuele vragen betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Hauthem, verslaggever, heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, het voorstel van reglementswijziging handelt over het aantal actuele vragen, dat momenteel op acht staat. Daar wordt dan het systeem-D’Hondt op toegepast, namelijk de evenredige verdeling. Dat leidt tot nogal wat anomalieën. Daarom heeft men beslist om het aantal actuele vragen van acht naar twaalf te brengen. Bovendien mocht tot nu toe iedere volksvertegenwoordiger die geen lid is van een fractie, elke week een actuele vraag stellen. Dat wordt beperkt tot maximaal zes actuele vragen per zittingsjaar. Dat voorstel is unaniem aanvaard in de commissie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement.

– Het enig artikel wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel houden.

Vergadering bijwonen

U wil een vergadering  bijwonen? Dat kan! U kunt zich gewoon aanmelden bij de bezoekersingang (Leuvenseweg 86, 1000 Brussel).

Zolang er zitplaatsen vrij zijn, worden toehoorders binnengelaten. Zitplaatsen kunnen niet gereserveerd worden. Raadpleeg vooraf de agenda van de plenaire vergaderingen of de commissievergaderingen.

U kunt ook steeds de plenaire vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube. 

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.