U bent hier

De voorzitter

Algemene bespreking

Dames en heren, aan de orde is het voorstel van de heer Jan Peumans tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement, wat het aantal actuele vragen betreft.

De algemene bespreking is geopend.

De heer Van Hauthem, verslaggever, heeft het woord.

Joris Van Hauthem

Voorzitter, het voorstel van reglementswijziging handelt over het aantal actuele vragen, dat momenteel op acht staat. Daar wordt dan het systeem-D’Hondt op toegepast, namelijk de evenredige verdeling. Dat leidt tot nogal wat anomalieën. Daarom heeft men beslist om het aantal actuele vragen van acht naar twaalf te brengen. Bovendien mocht tot nu toe iedere volksvertegenwoordiger die geen lid is van een fractie, elke week een actuele vraag stellen. Dat wordt beperkt tot maximaal zes actuele vragen per zittingsjaar. Dat voorstel is unaniem aanvaard in de commissie.

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De algemene bespreking is gesloten.

De voorzitter

Artikelsgewijze bespreking

Dames en heren, aan de orde is de artikelsgewijze bespreking van het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Vlaams Parlement.

– Het enig artikel wordt zonder opmerkingen aangenomen.

De artikelsgewijze bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.