U bent hier

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over de actualiteitsmotie.

Stemming nr. 4

Ziehier het resultaat:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

88 leden hebben ja geantwoord;

19 leden hebben neen geantwoord;

2 leden hebben zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement de actualiteitsmotie aan. Ze zal aan de Vlaamse Regering worden overgezonden.

De heer Dewinter heeft het woord.

Voorzitter, ik heb me onthouden omdat ik toch enigszins verbaasd was over de inhoud van de actualiteitsmotie van de meerderheid, die dus ook werd ondertekend door de fractieleider van de N-VA. Ik lees immers: “Het Vlaams Parlement stelt vast dat het akkoord over de zesde staatshervorming dat op het federale niveau door de politieke partijen werd afgesloten, niet in tegenspraak is met het Vlaams regeerakkoord.”

Ik heb het niet goed gehoord wellicht, maar ik heb de heer De Wever gedurende meer dan een half uur net het omgekeerde horen vertellen. Het zal wel aan mij liggen: selectief geheugenverlies, vroegtijdige seniliteit of iets anders in die aard. Ik ga er in elk geval de annalen op nalezen, want ik heb heel goed vernomen dat de voorzitter van de N-VA gesteld heeft dat wat vandaag in het Vlinderakkoord staat, op geen enkel moment in overeenstemming is met de Octopusnota. En dan is er toch deze motie die door de N-VA werd goedgekeurd. De spreidstand wordt bijzonder pijnlijk. (Applaus bij het Vlaams Belang)

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.