U bent hier

De voorzitter

Bespreking

Dames en heren, aan de orde is de bespreking van het voorstel van resolutie.

De heer Tommelein heeft het woord.

Allerbeste voorzitter, ik zal dit parlement uit zijn lijden verlossen. Ik heb deze voormiddag toch de vraag om uitleg kunnen stellen in de commissie. Dat was die interpellatie die werd geweigerd zodat ik geen motie kon indienen, waarop ik de voorzitter een muilband heb overhandigd. Ik heb vernomen dat die werd opgeslagen in het archief van het Vlaams Parlement. Bij dezen zijn we met dat Vlaams Parlement toch al dat rijker.

Ik heb hier een uiteenzetting van vijf bladzijden, die ik niet zal houden. Ik verwijs naar mijn uiteenzetting deze voormiddag in de commissie Media. Ik vraag met aandrang aan mijn collega’s om voor mijn voortel van resolutie goed te keuren. Waarvoor dank op voorhand.

De voorzitter

De heer Wienen heeft het woord.

Wim Wienen

Voorzitter, wij hebben deze voormiddag een toch wel boeiende discussie gehad in de commissie Media. Een deel van het voorstel van resolutie van de heer Tommelein is misschien een beetje zonder voorwerp geworden. Toch is het nuttig dat dit parlement een politiek signaal geeft richting VRT en Var, waarbij we zeggen dat de manier waarop men nu te werk is gegaan een brug te ver is. Lopende een nieuwe beheersovereenkomst is enige terughoudendheid toch op zijn plaats. Daarom zullen wij dit voorstel van resolutie steunen.

Maar ik verwijs toch naar wat ik deze voormiddag heb gezegd: ik denk dat we ons zeer veel problemen zouden kunnen besparen en uitspattingen van de Var zouden kunnen vermijden indien het parlement of in de eerste plaats het Rekenhof de mogelijkheid zou hebben om de Var te controleren, zeker nu de Var voor 100 procent dochter is geworden van de VRT. Ik heb vernomen dat mijn zeer goede en gewaardeerde collega Carl Decaluwe daarover een voorstel van decreet aan het voorbereiden is of er zelfs de laatste hand aan aan het leggen is. Ik hoop dan ook dat dit zeer snel na het zomerreces in dit parlement kan worden behandeld, zodat we zaken zoals er nu gebeurd zijn, kunnen vermijden.

De voorzitter

De heer Decaluwe heeft het woord.

Carl Decaluwe

Voorzitter, het debat van deze voormiddag was interessant. Het antwoord van minister Lieten was vrij duidelijk en helder. De meerderheid kan het volledig beamen. Daardoor is dit voorstel van resolutie zonder voorwerp. Wij zullen het dus niet steunen, gezien het antwoord van de minister.

De voorzitter

De heer Vandaele heeft het woord.

Voorzitter, ik sluit mij aan bij de heer Decaluwe. Wij zullen dit uiteraard niet goedkeuren, al is het maar uit wraak omdat de heer Tommelein u op oneerbiedige wijze een muilband heeft overhandigd. Ik heb trouwens in de wandelgangen vernomen dat hij die muilband eerst zelf had gekregen van zijn fractievoorzitter. (Gelach)

Sas van Rouveroij

Voorzitter, dat laatste punt moet ik ontkennen. (Gelach)

De voorzitter

Vraagt nog iemand het woord? (Neen)

De bespreking is gesloten.

We zullen straks de hoofdelijke stemming over het voorstel van resolutie houden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.