U bent hier

De voorzitter

Aangehouden stemmingen

Dames en heren, aan de orde zijn de aangehouden stemmingen.

Aan de orde is de stemming over amendement 45 van de heren Van Mechelen, Vereeck, Watteeuw, Gatz en Sabbe en mevrouw Vogels op artikel 33.

Stemming nr. 4

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

45 leden hebben ja geantwoord;

63 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

49 leden hebben ja geantwoord;

65 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 33.

Stemming nr. 5

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

77 leden hebben ja geantwoord;

31 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

80 leden hebben ja geantwoord;

34 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 33 is aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 46 van de heren Vereeck, Van Mechelen, Watteeuw en Verstrepen en de dames De Ridder en Vogels op artikel 63.

Stemming nr. 6

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

45 leden hebben ja geantwoord;

63 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

49 leden hebben ja geantwoord;

65 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 47 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op artikel 63.

Stemming nr. 7

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

21 leden hebben ja geantwoord;

69 leden hebben neen geantwoord;

19 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

22 leden hebben ja geantwoord;

71 leden hebben neen geantwoord;

22 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over amendement 48 van de heren Tack, Strackx en Verougstraete op artikel 63.

Stemming nr. 8

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

21 leden hebben ja geantwoord;

63 leden hebben neen geantwoord;

25 leden hebben zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

22 leden hebben ja geantwoord;

65 leden hebben neen geantwoord;

28 leden hebben zich onthouden.

Het amendement is niet aangenomen.

Aan de orde is de stemming over artikel 63.

Stemming nr. 9

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

63 leden hebben ja geantwoord;

45 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

65 leden hebben ja geantwoord;

49 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Artikel 63 is aangenomen.

De voorzitter

Hoofdelijke stemming

Dames en heren, aan de orde is de hoofdelijke stemming over het ontwerp van decreet.

Stemming nr. 10

Het resultaat wat betreft de gewestaangelegenheden is als volgt:

109 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

63 leden hebben ja geantwoord;

45 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Het resultaat wat betreft de gemeenschapsaangelegenheden is als volgt:

115 leden hebben aan de stemming deelgenomen;

65 leden hebben ja geantwoord;

49 leden hebben neen geantwoord;

1 lid heeft zich onthouden.

Dientengevolge neemt het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet aan. Het zal aan de Vlaamse Regering ter bekrachtiging worden overgezonden.

Vergadering bijwonen

Wegens de Coronacrisis vinden de plenaire vergaderingen op woensdagen (14u) plaats met een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. De overige parlementsleden kunnen van thuis uit digitaal stemmen. De plenaire vergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 
De publiekstribune is gesloten.

De commissiewerkzaamheden zullen voor het grootste deel digitaal en via videogesprekken gebeuren. Als de werkzaamheden het vereisen, vinden sommige vergaderingen fysiek plaats. Alle commissievergaderingen zijn rechtstreeks te volgen via deze website. 

U kunt steeds de vergaderingen (her)bekijken via onze website of YouTube.

Wanneer vinden de vergaderingen plaats? Raadpleeg de volledige agenda voor deze week, of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement.